Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Керецьківської сільської ради на 2021 рік

Дата: 05.06.2020 16:21
Кількість переглядів: 441

Керецьківська сільська рада ОТГ інформує про оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок  податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»» та аналізу його регуляторного впливу.


 Пропозиції та зауваження від громадян, суб’єктів підприємницької діяльності  до проекту рішення з відповідним аналізом регуляторного впливу ради надавати в письмовому та електронному вигляді протягом 30 днів з дати його оприлюднення до виконавчого комітету Керецьківської   сільської ради.

 

                               Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення сільської ради “ Про встановлення ставок і пільг зі сплати

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік ”

                  Проект рішення сільської ради «Про встановлення ставок і пільг зі

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік» розроблений відповідно до Податкового кодексу України.

Проект рішення сільської ради «Про встановлення ставок і пільг із сплати на

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» розроблено з

метою поповнення сільського бюджету, зміцнення матеріальної і фінансової

бази місцевого самоврядування, сприяння соціально-економічного розвитку

Керецьківської сільської ради на 2021 рік.

1. Визначення та аналіз проблем, яку буде розв’язано шляхом регулювання.

              Проектом рішення передбачається затвердження податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки, що створює умови для надходження до сільського бюджету коштів одержаних від сплати податку на території Керецьківської сільської ради на 2021 рік.

               2. Обгрунтування прийняття регуляторного акта.

Встановлення ставок і пільг із сплати на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки, на 2021 рік відповідно до Податкового Кодексу України

забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету.Основною метою прийняття відповідного рішення, є виконання місцевого бюджету та ефективне використання коштів для виконання робіт по покращенню соціально-економічного розвитку Керецьківської  територіальної громади, забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання коштів бюджету.

За умови невстановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної

ділянки рішенням сільської  ради, відповідно до Податкового кодексу України, даний податок буде нараховано за мінімальними ставками, що призведе до втрат сільського бюджету. Це суперечить регуляторним принципам.

               3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення

встановлення цілей.

             В якості альтернативи до запропонованого регулювання можна розглянути збереження існуючої ситуації та не приймати Рішення «Про встановлення ставок і пільг із сплати на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік». Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до норм Податкового Кодексу України, такий податок до прийняття рішення справлятиметься виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням мінімальних ставок, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету.У той же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним:

– оскільки забезпечує принципи державної регуляторної політики;

– досягнення цілей державного регулювання;

– забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

– встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставки єдиного податку,який надходить до місцевого бюджету.

              Таке рішення сприятиме створення фінансової основи самодостатності громади.

                 4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи.

               Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради

належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів на території сільської ради. Зробити це можливо за рахунок прийняття

відповідного рішення Керецьківською сільської радою. Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним щляхом вирішення проблеми і

ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм прийнятого рішення на території громади на 2021 рік. Після прийняття зазначеного рішення на території Керецьківської сільської ради на 2021 рік з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

               5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акту.

               Ймовірність досягнення цілей ґрунтується на високій мотивації

фізичних та юридичних осіб громади стосовно виконання вимог акту,

яка полягає у:

? простоті та доступності положення ;

? простоті виконання вимог положення;

? врегулювання прав і обов’язків фізичних і юридичних осіб на яких

поширюється данне положення ;

              Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акту не прогнозується.

              6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного

акта.

              У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради очікується наступний результат:

      1. Відповідність податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, діючому законодавству, зокрема Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

      2. Надходження коштів до місцевого бюджету з метою їх подальшого

спрямування на соціально – економічний розвиток громади та ремонт об’єктів соціальної сфери.

      3. Часткове виконання Програми економічного та соціального розвитку ,

надходжень до місцевого бюджету  сільської ради

      7. Обгрунтування строку чинності регуляторного акту. З моменту набрання чинності даного проекту рішення термін дії 1 рік .

                    8. Показники ефективності регуляторного акта.

      1. Збільшення надходжень до місцевого бюджету внаслідок прийняття

запропонованого проекту рішення «Про встановлення ставок і пільг із сплати

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік ».

                     9. Відстеження результативності

       Для відстеження результативності рішення Керецьківської  сільської ради відповідно до статті 10 Закону України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності” буде застосовано аналіз статистичних даних, даних бюджетної та податкової звітності.

Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

– базове – до дня набрання чинності регуляторного акту;

– повторне – через рік після набрання чинності регуляторного акту;

з моменту закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту .

 

        Сільський голова                                                         Михайло МУШКА

 

 

  КЕРЕЦЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ’ЄДНАНОЇ          

                           ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

             СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

=========================================================

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

  Про встановлення ставки податку на нерухоме

   майно, відмінне від земельної ділянки, на території

   Керецьківської сільської ради на 2021 рік .

 

                Відповідно до Податкового кодексу України, ст.64 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 “Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, та міжнародного співробітництва, керуючись п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Керецьківської  сільської ради

                                     ВИРІШИЛА:

  1. Встановити на території  Керецьківської сільської ради ставки  податку на нерухоме майно

відмінне  від  земельної ділянки, для  об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості  понад  120 м. кв. –    0,01 % , за 1 м. кв.   від мінімальної заробітної плати встановленої  станом на 01.01. звітного року. 

                  2. За обєкти нерухомого майна, які використовуються фізичними та юридичними субєктами для комерційних  цілей – 0,75 % за 1 кв.м. від мінімальної заробітної плати встановленої  станом на 01.01. звітного року.

                  3. Встановити пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

                  4. Визнати такими, що втратили чинність рішення 16 (позачергової) сесії 7 скликання   від 07.02.2017 р. «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки»   

                  5. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Керецьківської сільської ради.

  4. Дане рішення направити для контролю до Свалявського відділення Мукачівської ОДПІ, яке набирає чинність згідно Податкового кодексу  України із внесеними змінами та доповненнями.

6. Контроль за виконанням  цього  рішення покласти на постійну комісію  з питань фінансів,

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, та міжнародного співробітництва (голова Пацан В.М).

 

        Сільський голова                                                                                                             Михайло МУШКА

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Додаток №1

                                                                                         до рішення_________  сесії  ___ скликання

                                                                                Керецьківської сільської ради №___від ______ р.

                                                                                   

 

                                                                                      ПОЛОЖЕННЯ

                                              про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

                                             1. Загальні положення

1.1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки справляється відповідно до Податкового кодексу України із змінами і доповненнями.

                                             2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та /або нежитлової нерухомості.

2.2.Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та /або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

 а)якщо об’єкт житлової та /або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

 б) якщо об’єкт житлової та /або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб- власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

 в) якщо об’єкт житлової та /або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

                                3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

д) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, видана такою згідно рішення сільської ради;

е) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаних такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

є) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах (тимчасових споруд) та на ринках;

ж) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

з) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначенні для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності та будівлі індивідуальних дворогосподарств, які використовуються для сільськогосподарських цілей;

 к) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

                              4. Об’єктами житлової нерухомості є:

 4.1.будівлі, віднесенні до житлового фонду:

а) житловий будинок (садибного типу та квартирного типу);

б) прибудова до житлового будинку;

в) квартира;

г) котедж;

д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах;

 4.2. садовий будинок (сезонного використання);

4.3. дачний будинок.

                                 5. Об’єктами нежитлової нерухомості є:

5.1. будівлі готелі – готелі,мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

5.2. будівлі офісні – фінансового обслуговування, адміністративно-побутові, для конторських та адміністративних цілей;

5.3. будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

5.4. гаражі – наземні й підземні гаражі, криті автомобільні стоянки, не криті автомобільні стоянки;

5.5. будівлі промисловості та склади;

5.6. будівлі для публічних виступів – казино, ігорні будинки;

5.7. господарські (присадибні) будівлі (допоміжні приміщення) – сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

5.8. інші будівлі, не віднесенні відповідно до законодавства до житлового фонду.

                                   6. База оподаткування.

6.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

6.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, з окрема документів на право власності та даних органів місцевого самоврядування на підставі обліку.

6.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі об’єкта кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт та даних органів місцевого самоврядування на підставі обліку.

                              7. Пільги зі сплати податку

7.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 180 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

7.2.Оподаткуванню не підлягають:

 а) звільнити від оподаткування господарські будівлі — допоміжні (нежитлові) приміщення до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, навіси, котельні, погреби, які використовуються громадянами для ведення особистого підсобного господарства;

б) звільнити від оподаткування житлові будинки, квартири, кімнати у комунальних квартирах, належні двом чи одному із подружжя, сім'я якого у встановленому порядку отримує допомогу як малозабезпечена, якщо площі об’єктів житлової нерухомості не перевищує 200 кв.м;

в) звільнити від оподаткування релігійні організації України, статут ( положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель , необхідних для забезпечення їх діяльності;

 г) звільнити органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

д) звільнити заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

е) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, незалежно від форми власності і джерел фінансування;

 7.3. Пільги зі сплати податку з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

 а) об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/ об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, передбаченої пунктом 1 цього Розділу;

б) об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

                                   8. Ставка податку.

8.1.Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування                                  

                                  9. Податковий період

9.1.Базовий податковий (звітній) період дорівнює календарному року.

                                 10. Порядок обчислення суми податку

10.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 7 цього положення, та пільги з оподаткування, у разі її встановлення, а також відповідної ставки податку;

 б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 7 цього положення, та пільги з оподаткування, у разі її встановлення, а також відповідної ставки податку;

 в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" пункту 7 цього положення, та пільги з оподаткування, у разі її встановлення, а також відповідної ставки податку;

 г) сума податку, обчислена з урахуванням пунктів 2 і 3 цього Розділу, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

д) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку). Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.     

 10.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 10.1. пункту 10 цього положення, та відповідні платіжні реквізити сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

  10.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: - об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; - розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; - права на користування пільгою із сплати податку; - розміру ставки податку; - нарахованої суми податку. У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення–рішення вважається скасованим (відкликаним).   

 10.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 10.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

10.6.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

                             11. Порядок сплати податку

11. 1.Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11.2.Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

                                   12. Строки сплати податку

12.1.Податкове зобов’язання за звітній рік з податку сплачується:

 а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення- рішення.

 б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

  Сільський голова                                                                           Михайло МУШКА

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь