Інформаційне повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту –рішення  Керецьківської сільської ради “Про встановлення ставок земельного податку на території Керецьківської сільської ради  на 2022 рік”

  

Інформаційне повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту –рішення  Керецьківської сільської ради “Про встановлення ставок земельного податку на території Керецьківської сільської ради 

на 2022 рік”

                                                                         

«18»  травня 2021 року

         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», постанови КМУ від 24.05.2017р. №483  у відповідності до норм Податкового кодексу України , виконавчий комітет  оприлюднює та подає на розгляд Керецьківської сільської ради проєкт регуляторного акта - рішення сесії “Про встановлення ставок земельного податку на території Керецьківської сільської ради  на 2022 рік” та аналіз регуляторного впливу зазначеного регуляторного акта.

Оприлюднення здійснюється шляхом розміщення проєкту рішення з додатками та аналізом регуляторного впливу на офіційному сайті Керецьківської сільської ради    http://kereckivska.gromada.org.ua в розділі «Регуляторна політика».

Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції  щодо проєкту даного регуляторного акту приймаються від фізичних та юридичних осіб у письмовому вигляді упродовж 31 календарного  дня, з дати оприлюднення повідомлення на офіційному сайті сільської ради за адресою: с. Керецьки, вул. Головна, 52 тел.: (03133) 5-36-08; e-mail: kervillagecouncil@ukr.net

            Розробник проєкта регуляторного акта: фінансовий відділ Керецьківської сільської ради.

 

 

Оприлюднено на  офіційному  сайті  Керецьківської сільської ради  в   розділі  «Регуляторна політика» 

«18» травня 2021 року

 

 

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту - проекту рішення Керецьківської сільської ради “Про встановлення ставок земельного податку на території Керецьківської сільської ради  на 2022 рік”

  

          Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004р. «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами від 16 грудня 2015р. №1151.

         

             

 

Регуляторний орган: Керецьківська сільська  рада

  

Відповідальна особа: Фінансовий відділ

 

Контактний телефон: 

 

  1. Визначення проблеми

          Податковим кодексом України ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності). Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

Суттєве збільшення ставок земельного податку в період 2015 та 2020 років наступило внаслідок запровадження в 2013 році нової нормативної грошової оцінки земель та коефіцієнту її щорічної індексації.

          Згідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради.        Враховуючи положення Податкового кодексу України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виникає необхідність встановити на території Керецьківської сільської ради ставки земельного податку на 2021 рік».

 

  1. Цілі державного регулювання

          Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини сільського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку села.

          Проект рішення є нормативно - правовим актом, який спрямовано на визначення місцевого податку, що встановлюється на території громади.

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

          Перша альтернатива — залишити ситуацію без змін та відмовитись від регулювання.

          Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.4 ст.12 Податкового кодексу України.

          Друга альтернатива — прийняття рішення про встановлення податку.

          Перевагою даної альтернативи є виконання вимог чинного законодавства у сфері оподаткування.

          Обраний спосіб:

          - відповідає вимогам чинного законодавства;

          - забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

          - забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

 

4. Механізм розв’язання проблеми

          Вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння сплати земельного податку на 2022 рік на території Керецьківської сільської ради  пропонується шляхом прийняття відповідного рішення ради. Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і грунтується на загальнообов'язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

 

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

          Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов`язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

          Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов`язковому виконанню органами державної податкової служби та платниками податків.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат

 

          Запропонований акт стосується інтересів держави, суб'єктів господарювання, населення.

Аналіз вигод і витрат

Сфера регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати земельного податку .

 

Створення фінансових можливостей для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Суб'єкти господарювання

Створення прозорого механізму регулювання сплати земельного податку .

Затрати часу необхідні вивчення нормативно-правової бази з даного питання

Населення

Забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади за рахунок прогнозованих надходжень до бюджету села від сплати земельного податку

Витрати незначні

 

7. Строк дії акту

 

          Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року із можливістю внесення до нього та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 

8. Показники результативності регуляторного акту

 

          Відстеження ефективності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок ;

         

9. Заходи з відстеження результативності акта

 

проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

     Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

             Періодичне відстеження не буде проводитись на підставі ст.7, ст.10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

     Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься виконавчим комітетом Керецьківської сільської ради.

     Відстеження розміру надходжень до сільського бюджету та кількості суб'єктів підприємницької діяльності буде здійснюватись шляхом аналізу інформації, наданої Свалявським відділенням Мукачівської ОДПІ.

 

                                                                                 Проєкт     

Фото без опису

УКРАЇНА

КЕРЕЦЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

ХУСТСЬКОГО  РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сесія     скликання

РІШЕННЯ

від       року №                                                                               с. Керецьки

Про встановлення ставок та пільг

із сплати земельного податку на

території  Керецьківської  сільської ради

 Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,відповідно до постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 483, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Керецьківської сільської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Затвердити Положення про оподаткування платою за землю на території  Керецьківської сільської ради згідно додатку 3.

3. Оприлюднити це рішення  на офіційному сайті Керецьківської  сільської ради.

4.  Рішення 10-ої (позачергової) сесії 7-го скликання Керецьківської  сільської ради від 25 червня  2020 року №134  «Про встановлення ставок земельного податку на 2021 рік», рішення 26-ої сесії 7-го скликання Лисичівської сільської ради від 30 червня 2020 року №379 «Про встановлення ставок земельного податку на 2021 рік та встановлення пільг із сплати земельного податку» визнати такими, що втратили чинність.

5.   Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на   постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, безпеки  життєдіяльності.

 

 

     Сільський голова                                  Михайло МУШКА

 

Додаток 1

до рішення  сесії      скликання

                     Керецьківської сільської ради
                 від                        року  №

 

Ставки земельного податку1  

введені в дію з 01 січня 2022 р

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

 

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

07

07

               2124082900

               2124080300

               2121985200

               2121985600

с. Керецьки

с. Березники

с. Кушниця

с. Лисичово

 

 

Вид цільового призначення земель 3

Ставки податку4
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

-

-

5,0

5,0

01.02

Для ведення фермерського господарства 

-

-

5,0

5,00

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

-

0,3

5,0

5,0

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

-

-

5,0

5,0

01.05

Для індивідуального садівництва 

1,0

0,3

5,0

5,0

01.06

Для колективного садівництва 

-

-

5,0

5,0

01.07

Для городництва 

0,3

0,3

5,0

5,0

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

0,3

0,3

5,0

5,0

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

-

-

5,0

5,0

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

-

-

5,0

5,0

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 

-

-

5,0

5,0

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1,0

1,0

5,0

5,0

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

х

х

х

х

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

1,00

0,03

5,0

1,0

02.02

Для колективного житлового будівництва 

1,0

0,1

5,0

0,5

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

1,0

0,03

5,0

0,05

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 

1,0

0,05

5,0

0,05

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

1,0

0,1

5,0

0,05

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

1,0

0,1

5,0

0,05

02.07

Для іншої житлової забудови  

1,0

0,1

5,0

0,05

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

 

-

-

03

Землі громадської забудови

х

х

х

х

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

-

-

-

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

-

-

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 

-

-

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

-

-

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

-

-

-

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 

-

-

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

3,0

3,0

5,0

5,0

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

2,0

2,0

5,0

5,0

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

2,0

2,0

-

-

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

-

-

5,00

5,00

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 

-

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

-

-

-

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

2,0

2,0

5,0

5,0

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

-

-

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

2,0

1,0

5,0

5,0

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

х

x

х

х

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників 

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників 

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків 

-

-

 

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів 

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків 

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків 

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників 

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ 

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи 

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

Х

x

х

х

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)  

X

x

х

х

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей 

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

 

 

 

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення  

-

-

-

-

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту 

-

-

-

-

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

-

-

-

-

07.04

Для колективного дачного будівництва  

-

-

-

-

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

08

Землі історико-культурного призначення

х

х

х

Х

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини  

-

-

-

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів 

-

-

-

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення 

-

-

-

-

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення

х

х

х

Х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг  

0,1

0,1

0,1

0,1

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

0,1

0,1

0,1

0,1

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

0,1

0,1

0,1

0,1

10

Землі водного фонду

х

х

x

Х

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами 

-

1,0

5,0

5,0

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 

-

1,0

5,0

5,0

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення 

-

1,0

5,0

5,0

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 

-

1,0

5,0

5,0

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів 

-

-

-

-

10.06

Для сінокосіння 

1,0

1,0

5,0

5,0

10.07

Для рибогосподарських потреб 

0,3

0,3

5,0

5,0

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 

1,0

1,0

5,0

5,0

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт 

-

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 

-

-

5,0

5,0

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 

-

-

5,0

5,0

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

11

Землі промисловості

Х

х

х

Х

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами  

5,0

1,0

5,0

5,0

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

2,0

1,0

5,0

5,0

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

2,0

1,0

5,0

5,0

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

2,0

1,0

5,0

5,0

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

12

Землі транспорту

х

Х

х

Х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

-

-

5,0

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  

-

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  

-

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

1,0

1,0

5,0

5,0

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 

-

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту 

2,0

-

2,0

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 

0

0

0

0

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

2,0

1,0

2,0

5,0

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

2,0

1,0

2,0

5,0

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

13

Землі зв'язку

x

Х

х

X

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій 

2,0

-

5,0

-

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку 

2,0

-

2,0

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку 

2,0

1,0

2,0

5,0

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

14

Землі енергетики

x

х

х

Х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

-

-

5,0

5,0

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

3,0

-

5,0

-

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

15

Землі оборони

X

х

Х

Х

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України

-

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС

-

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України

-

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України

-

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

-

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України

-

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань

-

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

16

Землі запасу

-

-

-

-

17

Землі резервного фонду

-

-

-

-

18

Землі загального користування

-

-

-

-

19

Для цілей підрозділів 16 - 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

 

20

Ст..274.2. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

3,0

3,0

3,0

3,0

 

 

Сільський голова                                  Михайло МУШКА

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення  сесії      скликання

                     Керецьківської сільської ради
                 від                        року  №

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються та вводяться в дію
 з 01.01.2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

07

07

               2124082900

               2124080300

               2121985200

               2121985600

с. Керецьки

с. Березники

с. Кушниця

с. Лисичово

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Група платників: органи державної влади та місцевого самоврядування.

Цільове призначення- 03.01 для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

03.02 для будівництва та обслуговування будівель  закладів освіти

03.03. для будівництва та обслуговування  будівель  закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

03.04 для будівництва та обслуговування  будівель   громадських та релігійних організацій

03.05 для будівництва та обслуговування  будівель  закладів культурно-просвітницького обслуговування

                      100%

 

 

Сільський голова                                  Михайло МУШКА

 

 

 

                                                                                                       Додаток 3

до рішення  сесії      скликання

                   Керецьківської сільської ради
                 від «__»__________  року  №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оподаткування платою за землю на території Керецьківської сільської ради

 І. Платники плати за землю:

1.1. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв).

1.2. Землекористувачі.

ІІ. Об’єкти оподаткування:

Земельним податком - статтею 270 Податкового кодексу України; 2 – пунктом 288.3 статті 288 Податкового кодексу України.

2.1. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

2.2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності.

IІІ. База оподаткування:

Базу оподаткування земельним податком визначено статтею 271 Податкового кодексу України; базою оподаткування плати визначено пунктом 288.4 статті288 Податкового кодексу України.

3.1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до п. 10.2 цього Положення.

3.2. Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

ІV. Ставки/розмір:

4.1. Ставки земельного податку визначені у Додатку 1.1 до цього Положення. Ставки застосовуються з урахуванням пункту 5.4 цього Положення.

4.2. Для земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів   господарювання (крім державної, комунальної власності та організацій (установ, закладів) об’єднань громадян), з власниками яких не укладено договори оренди на земельні ділянки

4.3. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

4.3.1. Не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території.

4.3.2. Не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки землі.

4.4. Встановити для земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності), з користувачами яких не укладено договори оренди на земельні ділянки, ставку земельного податку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки землі відповідного населеного пункту громади.

V Пільги зі сплати земельного податку:

5.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

5.1.1. Від сплати податку звільняються:

5.1.1.1. інваліди першої і другої групи;

5.1.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.1.3. пенсіонери (за віком);

5.1.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

5.1.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1.1 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

5.1.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

5.1.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) не більш як 0,25 гектара;

5.1.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

5.1.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

5.1.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

5.1.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

5.1.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 5.1.1 цього Положення, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

5.2. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб:

5.2.1. Від сплати податку звільняються:

5.2.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

5.2.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

5.2.1.3. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

5.2.1.4. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

5.2.1.5. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

5.2.1.6. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

5.2.1.7. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, суди, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до Законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, органи МНС, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

5.3. Перелік пільг для фізичних і юридичних осіб визначений у Додатку 1.2 до цього Положення.

5.4. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

5.4.1. Не сплачується податок за:

5.4.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

5.4.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

5.4.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

5.4.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

5.4.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

5.4.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

5.4.1.7. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

5.5. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо платники земельного податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

VІ. Порядок обчислення:

6.1. Порядок обчислення плати за землю.

6.1.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (Держгеокадастр),  до 1 лютого, направляє в електронній формі інформацію про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, яка проведена станом на зазначену дату, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику (Державної фіскальної служби України),та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.1.2. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за встановленою формою.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 6.1.3. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

 1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

 2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

 3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

 6.1.4. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 5.1.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

6.2. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 – 287 Податкового кодексу України.

VІІ. Податковий період:

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

VІІІ. Строк та порядок сплати плати за землю:

8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

8.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

8.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

8.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

ІХ. Строк та порядок подання звітності з плати за землю:

9.1. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за встановленою формою, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

9.2. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

9.3. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

  У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Х. Додаткові норми Положення:

10.1. Сільська рада не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, що передує звітному, подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

 

Сільський голова                                             Михайло МУШКА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь