ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ –РІШЕННЯ КЕРЕЦЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ “ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ СТАВОК ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ КЕРЕЦЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ”

 

Інформаційне повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту –рішення  Керецьківської сільської ради “Про встановлення ставок єдиного податку на території Керецьківської сільської ради 

на 2022 рік”

                                                                          

«18»  травня 2021 року

         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», постанови КМУ від 24.05.2017р. №483  у відповідності до норм Податкового кодексу України , виконавчий комітет  оприлюднює та подає на розгляд Керецьківської сільської ради проєкт регуляторного акта - рішення сесії “Про встановлення ставок єдиного податку на території Керецьківської сільської ради  на 2022 рік” та аналіз регуляторного впливу зазначеного регуляторного акта.

Оприлюднення здійснюється шляхом розміщення проєкту рішення з додатками та аналізом регуляторного впливу на офіційному сайті Керецьківської сільської ради    http://kereckivska.gromada.org.ua в розділі «Регуляторна політика».

Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції  щодо проєкту даного регуляторного акту приймаються від фізичних та юридичних осіб у письмовому вигляді упродовж 31 календарного  дня, з дати оприлюднення повідомлення на офіційному сайті сільської ради за адресою: с. Керецьки, вул. Головна, 52 тел.: (03133) 5-36-08; e-mail: kervillagecouncil@ukr.net

            Розробник проєкта регуляторного акта: фінансовий відділ Керецьківської сільської ради.

 

 

Оприлюднено на  офіційному  сайті  Керецьківської сільської ради  в   розділі  «Регуляторна політика» 

«18» травня 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу 

регуляторного акта - проєкту рішення Керецьківської сільської ради

“Про встановлення розмірів ставок єдиного податку

для фізичних осіб – підприємців на території Керецьківської сільської ради”

 

            Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами від 16 грудня 2015 р. № 1151.

           

Назва регуляторного акта: проєкт рішення ____ сесії Керецьківської сільської ради 8-го скликання від _____ 2021 року № ___ “Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців на території Керецьківської сільської ради.

 

Регуляторний орган: Керецьківської сільська рада

 

Відповідальна особа: Белей Антоніна Іванівна

 

Контактний телефон:

I. Визначення проблеми

 

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо Керецьківської сільська рада  не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду сільського бюджету Керецьківської сільської ради, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб територіальної громади Керецьківської сільської ради. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, виконання програм соціально-економічного розвитку Керецьківської сільської ради

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського  бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади Керецьківської сільської ради,  рада має прийняти рішення “Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на території Керецьківської сільської ради.

У разі неприйняття рішення про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців  для фізичних осіб – підприємців на території Керецьківської сільської ради на 2022 рік, податки будуть справлятимуться за мінімальними ставками, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми громади, а саме: утримання закладів дошкільної освіти, шкіл,  (енергоносії, харчування, , комунальні послуги, тощо); поточний ремонт доріг, встановлення вуличного освітлення, та інші заходи.

          З метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між членами територіальної громади, органами місцевого самоврядування та податковими органами, урахування змін у податковому законодавстві Керецьківської сільська рада має ухвалити нове рішення про встановлення на території Керецьківської територіальної громади ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, яке набуде чинності з 01.01.2022 року на необмежений період, оскільки чинне рішення Керецьківської сільської ради від 25.06.2020 р. № 135 «Про встановлення єдиного податку на території Керецьківської сільської  ради на 2021 рік» обмежене у часі й застосовується лише у 2021 році.

                                                                                                                                                    

Аналіз втрат до місцевого бюджету

з/п

Платники податку

У разі прийняття рішення про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців

 

У разі не прийняття рішення про  встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців

Відхилення,

тис. грн.

Ставка,

%

Очікуваний обсяг надходжень,

тис.грн

Ставка, %

 

Очікуваний обсяг надходжень, тис.грн

1

I група

10,0

92,3

0

0

92,3

2

II група

 20,0

2 122,5

0

0

2 122,5

 

Разом

 

Х

2 214,8

 

Х

 

 

Х

2 214,8

 

В разі прийняття рішення “Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на території Керецьківської сільської ради очікується, що в сільський бюджет Керецьківської сільської ради надійдуть кошти в сумі 2 214,8 тис.грн.

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Отже, у зв’язку з викладеним, проблема, яку пропонується вирішити, дуже важлива для всіх членів територіальної громади. Кожен податок є важливою складовою доходів сільського бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством єдиний податок є одним із джерел надходжень загального фонду бюджету села, за рахунок якого забезпечується надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту тощо.

Питання наповнення бюджету Керецьківської сілської ради, у тому числі через встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої й другої груп платників єдиного податку за видами господарської діяльності, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання (фізичних осіб-підприємців), органів місцевої влади й громади. Станом на 01.03.2021р. на території Керецьківської сільської ради обліковано платників єдиного податку: І групи – 31 суб’єктів господарювання; ІІ групи – 132 суб’єктів господарювання.

Для розрахунку прогнозних показників суми витрат суб’єктів малого підприємництва враховувалися основні прогнозні макропоказники економічного й соціального розвитку України (постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік») відповідно до яких прогнозований розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01 січня податкового (звітного) року (надалі – прожитковий мінімум), складає у 2022 році – 2 481 грн., у 2023 році –  2 684 грн., мінімальної заробітної плати, установленого законом на         01 січня податкового (звітного) року (надалі – мінімальна заробітна плата) у 2022 році – 6 700 грн., у 2023 році – 7 176 грн.

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування і фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців встановлюються сільськими радами в межах ставок, визначених Податковим кодексом України (для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для другої групи платників єдиного податку у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати). Пропонується встановити розміри єдиного податку для фізичних осіб – підприємцях першої групи у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01.01.2022 року та для фізичних осіб – підприємцях другої групи у розмірі 20 відсотків мінімальної заробітної плати на 01.01.2022 року. Прийняття даного рішення дасть можливість залучити фінансовий ресурс до сільського  бюджету.

Як наслідок члени територіальної громади у тому числі суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками І й ІІ груп 163 особи станом на 01.03.2021 року) отримують упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм, органи місцевого самоврядування виконують вимоги Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків чим забезпечується сприятливий клімат для самозайнятості населення (шляхом започаткування власної справи); зберігаються наявні та створюються додаткові робочі місця, забезпечується наповнення бюджету у 2022 році – 2 214,8 тис. грн., у 2023 році –  2 373,2 тис.грн. 

Враховуючи, вищевикладене, Керецьківською сільською радою розробляється проєкт рішення “Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на території Керецьківської сільської ради” та публікується в засобах масової інформації .

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Керецьківської сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки ставки податків, затверджені рішенням від 25 червня 2020 року № 135 “Про встановлення єдиного податку на території Керецьківської сільської ради на 2021 рік», застосовуються лише на 2021 рік.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від сплати єдиного податку при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок єдиного податку з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

- забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету сплати єдиного податку;

         - забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії Керецьківської сільської  ради та не приймати  рішення Керецьківської сільської ради  “Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на території Керецьківської сільської ради  на 2022 рік”

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню сільського бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати сільського бюджету в результаті неприйняття рішення “Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на території Керецьківської сільської ради ”  складатимуть: 2 214,8 тис.грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного  (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2

Прийняти  рішення “Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на території  Керецьківської сільської ради ” у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення сільського бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. Добюджету територіальної громади орієнтовно надійде 2 214,8 тис.грн., що дозволить профінансувати комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставок податків та зборів, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

 

При описі альтернатив використовувалися прогнозні показники надходжень до бюджету від сплати єдиного податку платниками I та II груп

            ** Максимальна ставка податку для платників I групи 10 % - 248,10 грн. на 2022 рік (від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом прогнозовано на 2022 рік – 2 481 грн.), II групи 20% - 1 340,0 грн. на 2022 рік (від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом прогнозовано на 2022 рік – 6 700,0 грн.).

            Обсяг надходжень може бути відкоригований у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на законодавчому рівні.

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання та вигод органів місцевого самоврядування при встановленні ставок єдиного податку (альтернатива 2)

Для суб’єктів господарювання – платників єдиного податку I групи

 

%,  від прожиткового мінімуму, установленого на

Сума оплати за місяць, тис. грн.

Сума оплати, тис. грн.

Прогнозна кількість платників податку

Сума надходжень,

тис. грн.

Прогнозований розмір надходжень до бюджету Керецьківської сілської  ради за п’ять років

01.01.

2022

01.01.

2023

01.01.

2022

01.01.

2023

У перший рік (стартовий рік упровадження регулювання)

Періодична (зв наступний рік)

У перший рік (стартовий)

Періодична (за наступний рік

У перший рік (стартовий рік упровадження регулювання)

Періодична (за наступний рік)

 

2 =

2 481грн. х 1*

2 =

2 684грн.

 х 1*

1

 

2

3

4 = 2 х

12 міс.

5 = 3 х

12 міс.

6

7

8 =

6 х 4

9 =

7 х 5

10 =

9 х 4 роки +8

10

248,1

268,4

2 977,2

3 220,8

31

31

92 293,2

99 844,8

491 672,4

            * при розрахунку враховано розмір прожиткового мінімуму у 2022 році – 2 481 грн., 2023 році – 2 684 грн. (лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік»).

            Обсяг надходжень може бути відкоригований у разі зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на законодавчому рівні.

Для суб’єктів господарювання – платників єдиного податку II групи

 

% від прожиткового мінімуму, установленого на

Сума оплати за місяць, грн.

Сума оплати, грн.

Прогнозна кількість платників податку

Сума надходжень,

грн.

Прогнозований розмір надходжень до бюджету Керецьківської  сільської ради на п’ять років

01.01.

2022

01.01.

2023

01.01.

2022

01.01.

2023

У перший рік (стартовий рік упровадження регулювання)

Періодична (зв наступний рік)

У перший рік (стартовий)

Періодична (за наступний рік

У перший рік (стартовий рік упровадження регулювання)

Періодична (за наступний рік)

 

2=

6 700 грн. х 1*

2=

7 176 грн. х 1*

1

 

2

3

4= 2  х

12 міс.

5=3 х

12 міс.

6

7

8=6 х 4

9=7 х 5

10=9 х 4 роки +8

20

1 340,0

1 435,2

16 080,0

17 222,4

132

132

2 122 560

2 273 356

11 215 984

 

            * при розрахунку враховано розмір прожиткового мінімуму у 2022 році – 2 481 грн., 2023 році – 2 684 грн. (лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік»).

            Обсяг надходжень може бути відкоригований у разі зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на законодавчому рівні.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 

 

 

 

Втрати сільського  бюджету у сумі 2 214,8 тис.грн., за рахунок сплати податків за мінімальними ставками 

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати місцевих податків (прогнозована сума 2 214,8 тис.грн.).

3. Створить сприятливі фінансові можливості сільської ради для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між сільською владою та суб’єктами господарювання.

Відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 

 

 

 

 

Прогнозовано сільський  бюджет втратить
2 214,8 тис.грн. Керецьківська територіальна громада  не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.

Альтернатива 2

 

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Сплата податків за встановленими ставками

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

 

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

0

163

163

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0

100

100

 

          

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Відсутні

Альтернатива 2

Сплата податків за обґрунтованими ставками.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання,  пов’язаних зі справлянням податків, оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про місцеві податки.

Сплата податків за запропонованими ставками
(2 214,8 тис.грн.).

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку до цього АРВ

 

            У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувалися.

 

Оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу

 

Категорія впливу

Відповідь

1

2

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг;

Ні

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності з органами влади;

Ні

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку);

Ні

 

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;

Ні

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій.

Ні

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги;

Ні

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг;

Ні

3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі;

Ні

 

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку).

Ні

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;

Ні

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств;

Ні

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар;

Ні

2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника;

Ні

 

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів.

Ні

            У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акта, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта не розраховувалися.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки місцеві податки будуть сплачуватися платниками відповідно до Податкового кодексу України за мінімальними ставками. Зменшаться надходження до сільського бюджету, а це не дозволить профінансувати в повній мірі соціально-економічні та інші програми. Очікуванні втрати до  сільського  бюджету складатимуть
2 214,8  тис.грн.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення Керецьківської сільської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на території сіл та відповідне наповнення сільськогобюджету.

 До бюджету територіальної громади надійде орієнтовно
2 214,8  грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків.

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати підсумок

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

 

Наповнення сільського бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади

 

Сплата податків за запропонованими ставками
2 214,8  тис.грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат суб’єктів господарювання наведено у додатку до цього АРВ.

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Сумарні витрати,       2 214,8 тис. грн.

Зменшення надходжень до сільського  бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення сільського бюджету. Податкове навантаження для платників місцевих податків не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів органу місцевого самоврядування та платників податків.

Зміни до чинного законодавства: Податкового кодексу України; Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства: Податкового кодексу України; Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

 Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Керецьківської сільської ради.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему.

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Керецьківської сільької ради, аналітичних показників управління Свалявським ДПІ Мукачіського управління ГУ ДФС у Закарпатській області, інформації фінансового управління виконавчого комітету Керецьківської сільської ради   механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих розмірів ставок єдиного податку.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта.

Розробка проєкту рішення Керецьківської сільської ради “Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб на території Керецьківської сільської ради” та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Керецьківської сільської ради

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проєкту рішення дозволить забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

           

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги

            Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями встановлювати ставки єдиного податку, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року на необмежений термін з можливістю внесення змін до нього та визнання таким, що втратило чинність , у разі змін у чинному законодавстві України та/або за результатами відстеження.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта.

Відповідно до Податкового кодексу України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

  1. Розмір надходжень до сільського бюджету, пов'язаних з дією акта.
  2. Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.
  3. Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акта.
  4. Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

 

Прогнозні показники результативності.

 

№п/п

Показник

У перший рік

(стартовий рік

упровадження

регулювання)

Періодичні

(за наступний

рік)

За п’ять років

1

Разом надходжень до бюджету Керецьківської сільської ради (очікуваний обсяг надходжень), тис. грн., в тому числі:

 

 

2 214 853,2

 

 

 

2 373 200,8

 

 

 

11 707 656,4

 

єдиний податок:

 

I група

 

II група

 

 

 

92 293,2

 

2 122 560

 

 

 

99 844,8

 

2 273 356

 

 

 

491 672,4

 

11 215 984

 

2

Кількість суб`єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта, од.

 

 

163

 

 

163

 

 

163

 

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта, год.

 

7,25

 

7,25

 

36,25

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, тис. грн.

 

 

96508,8

 

 

103424,4

 

 

   510206,6

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання з основних положень акта, %

100

100

100

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відділом економіки виконавчого комітету Керецьківської сільської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

статистичні

- інформація фінансового відділу виконавчого комітету Керецьківської сільської ради.

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці до дня закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

 

            Сільський голова                                                                             Михайло МУШКА

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Додаток до

                                                                                              аналізу регуляторного впливу

 ТЕСТ

малого підприємництва (М -Тест)

            1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

            кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 163  (одиниць).

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100,00 (відсотків)

 

2. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

 

Інші процедури:

прогнозована річна сплата єдиного податку, грн., в. т.ч.

 

I група

 

II група

 

(розрахунки наведено в таблицях 4,5 аналізу регуляторного впливу)

 

 

19057,2

 

2 977,2

 

16080

 

 

 

 

20 443,2

 

3 220,8

 

17 222,4

 

 

 

100 830,0

 

15 860,4

 

84 969,6

 

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

19 057,2

20 443,2

100 830,0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць, в т.ч.

 

I група

 

II група

163

 

 

 

31

 

132

163

 

 

 

31

 

132

163

 

 

 

31

 

132

8

Сумарно, гривень, в т.ч.

 

 

I група

 

II група

2 214 853,2

 

 

92 293,2

 

2 122 560

2 373 200,8

 

 

99 844,8

 

2 273 356

 

11 707 656,4

 

 

491 672,4

 

11 215 984

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва

за перший рік -1,25 год. х 40,46* грн. = 50,58 грн.

за наступний рік (періодичні) – 1,25 год. х 43,36* грн. = 54,20 грн.

за 5 років – 54,20 грн. х 4 +50,58 грн. = 267,38 грн.

(*прогноз розміру мінімальної заробітної плати на 2022 рік – 6 700,00 грн.; на 2023 рік – 7 176 грн. (лист Міністерства фінансів України від 03.08.2020 № 05110-14-6/25074), кількість робочих годин у 2022 році – 1 987 годин (сайт buhoblik.org.ua), у погодинному розмірі на 2022 рік - 40,46 гривні (6 700,00 грн./165,6 год./міс.); кількість робочих годин у 2023 році – 1 986 годин, у погодинному розмірі на 2023 рік -7 176 грн/ 165,5 – 43,36 грн.

50,58

 

 

 

 

54,20

267,38

 

 

 

 

 

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання

(за перший рік -0,5 год. х 12 х 40,46* грн. = 242,76 грн.

за наступний рік (періодичні) – 0,5 год. х 12х 43,36* грн. = 260,16 грн.

за 5 років – 260,16 грн. х 4 + 242,76 грн. = 1 283,4 грн.)

242,76

260,16

 

1 283,4

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

293,34

314,36

1 550,78

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

163

163

163

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

47 814,42

51 240,68

252 777,14

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

3. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

2 214 853,2

 

11 707 656,4

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

47 814,42

 

252 777,14

 

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

2 262 667,62

11 960 433,54

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

 

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2 262 667,62

11 960 433,54

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процендури. Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового виконавчого органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

            На основі аналізу статистичних даних що наданні фінансовим відділом  виконавчого комітету Керецьківської сільської  ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

 

Сільський голова                                                                                      Михайло МУШКА

 

Фото без опису

 

УКРАЇНА

КЕРЕЦЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 скликання

____________________ сесія

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 ­­­­­від ____________ 2021р. №___                                                            с. Керецьки  

 

Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців  

на території Керецьківської сільської ради.

 

Відповідно до Податкового кодексу України, ст.64 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів  (протокол № ___ від _______2021 р.), керуючись п.24 ч.1 ст. 26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія  Керецьківської сільської  ради

 ВИРІШИЛА:

 

            1. Встановити з 01.01.2022 року ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку,  визначених у підпунктах 1,2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, на території Керецьківської сільської ради, визначивши його елементи згідно додатків № 1, № 2.

2. Рішення 10-сесії Керецьківської сільської ради 7-го скликання від 25 червня 2020 року № 135 «Про встановлення єдиного податку на території Керецьківської сільської ради на 2021 рік”, рішення 36-сесії Кушницької сільської ради Іршавського району Закарпатської області 7-го скликання від 12.05.2020р. №676 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік» та рішення 26-сесії Лисичівської сільської ради Іршавського району 7-го скликання від 30.06.2020р. №380 «Про встановлення ставок єдиного податку»  рішення  визнати такими, що втратили чинність з 01.01.2022 р.

            3.  Виконавчому комітету Керецьківської сільської  ради оприлюднити дане рішення на  офіційному сайті Керецьківської сільської ради  http://kereckivska.gromada.org.ua.

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                      Михайло МУШКА

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Додаток № 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                        сільської ради ____-го скликання

                                                                                              від __________ №_____

Ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців I групи платників єдиного податку

з/п

Код КВЕД ДК

009:2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види господарської діяльності

 

 

 

 

 

 

 

Фіксована ставка податку, % для платників I групи (у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць

1

2

3

4

Роздрібний продаж товарів з торговельних місць

1

47.8

Роздрібна торгівля з лотків на ринках

10

2

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами * (крім продажу підакцизних товарів, пально-мастильних, лікерогорільчаних та тютюнових виробів, разом з цим, дозволено здійснювати роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 л та діяльність фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин)

10

3

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом, взуттям

10

4

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10

Побутові послуги населенню

5

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

10

6

13.9

*Виробництво інших текстильних виробів 

10

7

13.91

*Виробництво трикотажного полотна 

10

8

13.92

*Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

10

9

13.93

*Виробництво килимів і килимових виробів 

10

10

13.94

*Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 

10

11

13.95

*Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу 

10

12

14

*Виробництво одягу 

10

13

14.1

*Виробництво одягу, крім хутряного 

10

14

14.11

*Виробництво одягу зі шкіри 

10

15

14.12

*Виробництво робочого одягу 

10

16

14.13

*Виробництво іншого верхнього одягу 

10

17

14.14

*Виробництво спіднього одягу 

10

18

14.19

*Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

10

19

14.2

*Виготовлення виробів із хутра 

10

20

14.20

*Виготовлення виробів із хутра 

10

21

14.3

*Виробництво трикотажного та в’язаного одягу 

10

                                                                                                                                 

                                                                          Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

22

14.31

*Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 

10

23

14.39

*Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу 

10

24

15

*Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

10

25

15.1

*Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра 

10

26

15.11

*Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 

10

27

15.12

*Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 

10

28

15.20

*Виробництво взуття 

10

29

16.23

*Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

10

30

16.24

*Виробництво дерев’яної тари 

10

31

16.29

*Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

10

32

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 

10

33

45.2

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

10

34

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

10

35

74.2

Діяльність у сфері фотографії 

10

36

74.20

Діяльність у сфері фотографії 

10

37

77.2

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10

38

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку 

10

39

77.22

Прокат відеозаписів і дисків 

10

40

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10

41

81.2

Діяльність із прибирання 

10

42

81.21

Загальне прибирання будинків 

10

43

81.22

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів 

10

44

95.2

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10

45

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

10

46

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 

10

47

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

10

                                                                                             

Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ____-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

48

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння 

10

49

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів 

10

50

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10

51

96

Надання інших індивідуальних послуг 

10

52

96.0

Надання інших індивідуальних послуг 

10

53

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 

10

54

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси  (крім салони краси)

10

55

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг 

10

56

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

10

57

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. *(послуги домашньої прислуги та послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням)

10

 

 

 

 

 

* виготовлення за індивідуальним замовленням

 

               У тексті вжито скорочення н.в.і.у. - не віднесено до інших угруповань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

Ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців II групи платників єдиного податку

 

з/п

Код КВЕД

ДК 009:2010

Види господарської діяльності

Фіксована ставка податку, % для платників II групи (у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати , установленої  законом на 01 січня  податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць)

1

2

3

4

1

01

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 

20

2

01.1

Вирощування однорічних і дворічних культур 

20

3

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 

20

4

01.12

Вирощування рису 

20

5

01.13

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 

20

6

01.14

Вирощування цукрової тростини 

20

7

01.16

Вирощування прядивних культур 

20

8

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур 

20

9

01.2

Вирощування багаторічних культур 

20

10

01.21

Вирощування винограду 

20

11

01.22

Вирощування тропічних і субтропічних фруктів 

20

12

01.23

Вирощування цитрусових 

20

13

01.24

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 

20

14

01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів

20

15

01.26

Вирощування олійних плодів 

20

16

01.27

Вирощування культур для виробництва напоїв 

20

17

01.28

Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур 

20

18

01.29

Вирощування інших багаторічних культур 

20

19

01.3

Відтворення рослин 

20

20

01.30

Відтворення рослин 

20

21

01.4

Тваринництво 

20

22

01.41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід 

20

23

01.42

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 

20

24

01.43

Розведення коней та інших тварин родини конячих 

20

 

                                                                                             

 

                                                                                              Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської 

                                                                                              сільської  ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

25

01.44

Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих 

20

26

01.45

Розведення овець і кіз 

20

27

01.46

Розведення свиней 

20

28

01.47

Розведення свійської птиці 

20

29

01.49

Розведення інших тварин 

20

30

01.5

Змішане сільське господарство 

20

31

01.50

Змішане сільське господарство 

20

32

01.6

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 

20

33

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві 

20

34

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві 

20

35

01.63

Післяурожайна діяльність 

20

36

01.64

Оброблення насіння для відтворення 

20

37

01.7

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг 

20

38

01.70

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг 

20

39

02

Лісове господарство та лісозаготівлі 

20

40

02.1

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

20

41

02.10

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

20

42

02.2

Лісозаготівлі 

20

43

02.20

Лісозаготівлі 

20

44

02.3

Збирання дикорослих недеревних продуктів 

20

45

02.30

Збирання дикорослих недеревних продуктів 

20

46

02.4

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

20

47

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

20

48

03

Рибне господарство 

20

49

03.1

Рибальство 

20

50

03.11

Морське рибальство 

20

51

03.12

Прісноводне рибальство 

20

52

03.2

Рибництво (аквакультура) 

20

53

03.21

Морське рибництво (аквакультура) 

20

54

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура) 

20

55

10

Виробництво харчових продуктів 

20

56

10.1

Виробництво м’яса та м’ясних продуктів 

20

57

10.11

Виробництво м’яса 

20

58

10.12

Виробництво м’яса свійської птиці 

20

59

10.13

Виробництво м’ясних продуктів 

20

 

                                                                                              Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

60

10.2

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 

20

61

10.20

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 

20

62

10.3

Перероблення та консервування фруктів і овочів 

20

63

10.31

Перероблення та консервування картоплі 

20

64

10.32

Виробництво фруктових і овочевих соків 

20

65

10.39

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 

20

66

10.4

Виробництво олії та тваринних жирів 

20

67

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів 

20

68

10.42

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 

20

69

10.5

Виробництво молочних продуктів 

20

70

10.51

Перероблення молока, виробництво масла та сиру 

20

71

10.52

Виробництво морозива

20

72

10.6

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів 

20

73

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості 

20

74

10.62

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів 

20

75

10.7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

20

76

10.71

 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

20

77

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 

20

78

10.73

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 

20

79

10.8

Виробництво інших харчових продуктів 

20

80

10.81

Виробництво цукру 

20

81

10.82

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 

20

82

10.83

Виробництво чаю та кави 

20

83

10.84

Виробництво прянощів і приправ 

20

84

10.85

Виробництво готової їжі та страв 

20

85

10.86

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів 

20

86

10.89

Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.

20

87

10.9

Виробництво готових кормів для тварин 

20

                                                                                             

                                                                        

                                                                       Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

88

10.91

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 

20

 

89

10.92

Виробництво готових кормів для домашніх тварин 

20

90

13

Текстильне виробництво

20

91

13.1

Підготування та прядіння текстильних волокон 

20

92

13.10

Підготування та прядіння текстильних волокон 

20

93

13.2

Ткацьке виробництво 

20

94

13.20

Ткацьке виробництво 

20

95

13.3

Оздоблення текстильних виробів 

20

96

13.30

Оздоблення текстильних виробів 

20

97

13.9

Виробництво інших текстильних виробів 

20

98

13.91

Виробництво трикотажного полотна 

20

99

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

20

100

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів 

20

101

13.94

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 

20

102

13.95

Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу 

20

103

13.96

Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення 

20

104

13.99

Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. 

20

105

14

Виробництво одягу 

20

106

14.1

Виробництво одягу, крім хутряного 

20

107

14.11

Виробництво одягу зі шкіри 

20

108

14.12

Виробництво робочого одягу 

20

109

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу 

20

110

14.14

Виробництво спіднього одягу 

20

111

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

20

112

14.2

Виготовлення виробів із хутра 

20

113

14.20

Виготовлення виробів із хутра 

20

114

14.3

Виробництво трикотажного та в’язаного одягу 

20

115

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 

20

116

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу 

20

117

15

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

20

118

15.1

Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра 

20

119

15.11

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 

20

 

 

                                                                                              Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

120

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів

20

121

15.2

Виробництво взуття 

20

122

15.20

Виробництво взуття 

20

123

16

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

20

124

16.1

Лісопильне та стругальне виробництво 

20

125

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво 

20

126

16.2

Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

20

127

16.21

Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону 

20

128

16.22

Виробництво щитового паркету 

20

129

16.23

Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

20

130

16.24

Виробництво дерев’яної тари 

20

131

16.29

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

20

132

17

Виробництво паперу та паперових виробів 

20

133

17.1

Виробництво паперової маси, паперу та картону 

20

134

17.11

Виробництво паперової маси 

20

135

17.12

Виробництво паперу та картону 

20

136

17.2

Виготовлення виробів з паперу та картону 

20

137

17.21

Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари 

20

138

17.22

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення 

20

139

17.23

Виробництво паперових канцелярських виробів 

20

140

17.24

Виробництво шпалер 

20

141

17.29

Виробництво інших виробів з паперу та картону 

20

142

18

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 

20

143

18.1

Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг 

20

144

18.11

Друкування газет 

20

145

18.12

Друкування іншої продукції 

20

146

18.13

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг 

20

147

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг 

20

 

 

                                                                                              Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

148

18.2

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 

20

149

18.20

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 

20

150

20

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 

20

151

20.1

Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах 

20

152

20.12

Виробництво барвників і пігментів 

20

153

20.13

Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин 

20

154

20.14

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 

20

155

20.15

Виробництво добрив і азотних сполук 

20

156

20.2

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 

20

157

20.20

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 

20

158

20.3

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 

20

159

20.30

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 

20

160

20.4

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів 

20

161

20.41

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування 

20

162

20.42

Виробництво парфумних і косметичних засобів 

20

163

20.5

Виробництво іншої хімічної продукції 

20

164

20.52

Виробництво клеїв 

20

165

20.53

Виробництво ефірних олій 

20

166

20.59

Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. 

20

167

20.6

Виробництво штучних і синтетичних волокон 

20

168

20.60

Виробництво штучних і синтетичних волокон 

20

169

22

Виробництво гумових і пластмасових виробів 

20

170

22.1

Виробництво гумових виробів

20

171

22.19

Виробництво інших гумових виробів 

20

172

22.2

Виробництво пластмасових виробів 

20

173

22.21

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 

20

174

22.22

Виробництво тари з пластмас 

20

175

22.23

Виробництво будівельних виробів із пластмас 

20

176

22.29

Виробництво інших виробів із пластмас 

20

                                                                                             

                                                                                      

       Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

177

23

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

20

178

23.1

Виробництво скла та виробів зі скла 

20

179

23.11

Виробництво листового скла 

20

180

23.12

Формування й оброблення листового скла 

20

181

23.13

Виробництво порожнистого скла 

20

182

23.14

Виробництво скловолокна 

20

183

23.19

Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних 

20

184

23.3

Виробництво будівельних матеріалів із глини 

20

185

23.31

Виробництво керамічних плиток і плит 

20

186

23.32

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 

20

187

23.4

Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки 

20

188

23.41

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 

20

189

23.42

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів 

20

190

23.43

 

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури 

20

191

23.44

Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення 

20

192

23.49

Виробництво інших керамічних виробів 

20

193

23.5

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 

20

194

23.51

Виробництво цементу 

20

195

23.52

Виробництво вапна та гіпсових сумішей 

20

196

23.6

Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу 

20

197

23.61

Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

20

198

23.62

Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва 

20

199

23.63

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 

20

200

23.64

Виробництво сухих будівельних сумішей 

20

201

23.65

Виготовлення виробів із волокнистого цементу 

20

202

23.69

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 

20

203

23.7

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

20

204

23.70

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

20

205

24.2

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 

20

206

24.20

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 

20

                                                                                         

      Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

207

25

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 

20

208

25.1

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів 

20

209

25.11

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 

20

210

25.12

Виробництво металевих дверей і вікон 

20

211

25.2

Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів 

20

212

25.21

Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 

20

213

25.29

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 

20

214

25.3

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 

20

215

25.30

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 

20

216

25.6

Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів 

20

217

25.61

Оброблення металів та нанесення покриття на метали 

20

218

25.62

Механічне оброблення металевих виробів 

20

219

25.7

Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення 

20

220

25.71

Виробництво столових приборів 

20

221

25.72

Виробництво замків і дверних петель 

20

222

25.73

Виробництво інструментів 

20

223

25.9

Виробництво інших готових металевих виробів 

20

224

25.91

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів 

20

225

25.92

Виробництво легких металевих паковань 

20

226

25.93

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 

20

227

25.94

Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів 

20

228

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 

20

229

26

Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 

20

230

26.1

Виробництво електронних компонентів і плат 

20

231

26.11

Виробництво електронних компонентів 

20

232

26.12

Виробництво змонтованих електронних плат 

20

233

26.2

Виробництво комп’ютерів і периферійного устаткування 

20

234

26.20

Виробництво комп’ютерів і периферійного устаткування 

20

 

 

Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

1

2

3

4

235

26.3

Виробництво обладнання зв’язку 

20

236

26.30

Виробництво обладнання зв’язку 

20

237

26.4

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 

20

238

26.40

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 

20

239

26.52

Виробництво годинників 

20

240

26.6

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування 

20

241

26.60

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування 

20

242

26.7

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування 

20

243

26.70

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування 

20

244

26.8

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 

20

245

26.80

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 

20

246

27

Виробництво електричного устаткування 

20

247

27.1

Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури 

20

248

27.11

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

20

249

27.12

Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 

20

250

27.2

Виробництво батарей і акумуляторів 

20

251

27.20

Виробництво батарей і акумуляторів 

20

252

27.3

Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв 

20

253

27.31

Виробництво волоконно-оптичних кабелів 

20

254

27.32

Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів 

20

255

27.33

Виробництво електромонтажних пристроїв 

20

256

27.4

Виробництво електричного освітлювального устаткування 

20

257

27.40

Виробництво електричного освітлювального устаткування 

20

258

27.5

Виробництво побутових приладів 

20

259

27.51

Виробництво електричних побутових приладів 

20

260

27.52

Виробництво неелектричних побутових приладів 

20

 

                                                                                              Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

261

27.9

Виробництво іншого електричного устаткування 

20

262

27.90

Виробництво іншого електричного устаткування 

20

263

28

Виробництво машин і устаткування, н. в. і. у. 

20

264

28.1

Виробництво машин і устаткування загального призначення 

20

265

28.11

Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів 

20

266

28.12

Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування 

20

267

28.13

Виробництво інших помп і компресорів 

20

268

28.14

Виробництво інших кранів і клапанів 

20

269

28.15

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів 

20

270

28.2

Виробництво інших машин і устаткування загального призначення 

20

271

28.21

Виробництво печей і пічних пальників 

20

272

28.22

Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування 

20

273

28.23

Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп’ютерів і периферійного устаткування 

20

274

28.24

Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів 

20

275

28.25

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування 

20

276

28.29

Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у. 

20

277

28.3

Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства 

20

278

28.30

Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства 

20

279

28.4

Виробництво металообробних машин і верстатів 

20

280

28.41

Виробництво металообробних машин 

20

281

28.49

Виробництво інших верстатів 

20

282

28.9

Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення 

20

283

28.91

Виробництво машин і устаткування для металургії 

20

284

28.92

Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва 

20

285

28.93

Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну 

20

286

28.94

Виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів 

20

 

 

Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

287

28.95

Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону 

20

288

28.96

Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми 

20

289

28.99

Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у. 

20

290

30

Виробництво інших транспортних засобів 

20

300

30.1

Будування суден і човнів 

20

301

30.11

Будування суден і плавучих конструкцій 

20

302

30.12

Будування прогулянкових і спортивних човнів 

20

303

30.2

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 

20

304

30.20

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 

20

305

30.9

Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у. 

20

306

30.92

Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок 

20

307

30.99

Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у.

20

308

31

Виробництво меблів 

20

309

31.0

Виробництво меблів 

20

310

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

20

311

31.02

Виробництво кухонних меблів 

20

312

31.03

Виробництво матраців 

20

313

31.09

Виробництво інших меблів 

20

314

32

Виробництво іншої продукції 

20

315

32.12

Виробництво ювелірних і подібних виробів *

*(виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням)

20

316

32.13

Виробництво біжутерії та подібних виробів 

20

317

32.2

Виробництво музичних інструментів 

20

318

32.20

Виробництво музичних інструментів 

20

319

32.3

Виробництво спортивних товарів 

20

320

32.30

Виробництво спортивних товарів 

20

321

32.4

Виробництво ігор та іграшок 

20

322

32.40

Виробництво ігор та іграшок 

20

323

32.5

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 

20

324

32.50

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 

20

325

32.9

Виробництво продукції, н. в. і. у. 

20

326

32.91

Виробництво мітел і щіток 

20

327

32.99

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 

20

328

33

Ремонт і монтаж машин і устаткування 

20

329

33.1

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування 

20

330

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 

20

331

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 

20

332

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування 

20

333

33.14

Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 

20

 

 

Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

334

33.15

Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів 

20

335

33.16

Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів 

20

336

33.17

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 

20

337

33.19

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 

20

338

33.2

Установлення та монтаж машин і устаткування 

20

339

33.20

Установлення та монтаж машин і устаткування 

20

340

35.1

Виробництво, передача та розподілення електроенергії 

20

341

35.11

Виробництво електроенергії 

20

342

35.12

Передача електроенергії 

20

343

35.13

Розподілення електроенергії 

20

344

35.14

Торгівля електроенергією 

20

345

35.3

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

20

346

35.30

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

20

347

37

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

20

348

37.0

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

20

349

37.00

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

20

350

38

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 

20

351

38.1

Збирання відходів 

20

352

38.11

Збирання безпечних відходів 

20

353

38.12

Збирання небезпечних відходів 

20

354

38.2

Оброблення та видалення відходів 

20

355

38.21

Оброблення та видалення безпечних відходів 

20

356

38.22

Оброблення та видалення небезпечних відходів 

20

357

38.3

Відновлення матеріалів 

20

358

38.31

Демонтаж (розбирання) машин і устаткування 

20

359

38.32

Відновлення відсортованих відходів 

20

360

39

Інша діяльність щодо поводження з відходами 

20

361

39.0

Інша діяльність щодо поводження з відходами 

20

362

39.00

Інша діяльність щодо поводження з відходами 

20

363

41

Будівництво будівель 

20

364

41.1

Організація будівництва будівель 

20

365

41.10

Організація будівництва будівель 

20

366

41.2

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

20

367

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

20

368

42

Будівництво споруд 

20

369

42.1

Будівництво доріг і залізниць 

20

370

42.11

Будівництво доріг і автострад 

20

371

42.12

Будівництво залізниць і метрополітену 

20

372

42.13

Будівництво мостів і тунелів 

20

373

42.2

Будівництво комунікацій 

20

374

42.21

Будівництво трубопроводів 

20

375

42.22

Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 

20

376

42.9

Будівництво інших споруд 

20

377

42.91

Будівництво водних споруд 

20

378

42.99

Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 

20

379

43

Спеціалізовані будівельні роботи 

20

380

43.1

Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику 

20

 

Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

381

43.11

Знесення 

20

382

43.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику 

20

383

43.13

Розвідувальне буріння 

20

384

43.2

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи 

20

385

43.21

Електромонтажні роботи 

20

386

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 

20

387

43.29

Інші будівельно-монтажні роботи 

20

388

43.3

Роботи із завершення будівництва 

20

389

43.31

Штукатурні роботи 

20

390

43.32

Установлення столярних виробів 

20

391

43.33

Покриття підлоги й облицювання стін 

20

392

43.34

Малярні роботи та скління 

20

393

43.39

Інші роботи із завершення будівництва 

20

394

43.9

Інші спеціалізовані будівельні роботи 

20

395

43.91

Покрівельні роботи 

20

396

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 

20

397

45

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 

20

398

45.19

Торгівля іншими автотранспортними засобами 

20

399

45.2

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

20

400

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

20

401

45.3

Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

20

402

45.31

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

20

403

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

20

404

46

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 

20

405

46.1

Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту 

20

406

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 

20

407

46.13

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 

20

408

46.14

Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками 

20

409

46.15

Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами 

20

410

46.16

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 

20

411

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 

20

412

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 

20

413

46.2

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами 

20

 

Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

414

46.22

Оптова торгівля квітами та рослинами 

20

415

46.23

Оптова торгівля живими тваринами 

20

416

46.24

Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою 

20

417

46.31

Оптова торгівля фруктами й овочами 

20

418

46.32

Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами 

20

419

46.33

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 

20

420

46.34

Оптова торгівля напоями *(крім лікерогорільчаних виробів)

20

421

46.36

Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 

20

422

46.37

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 

20

423

46.38

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками 

20

424

46.4

Оптова торгівля товарами господарського призначення 

20

425

46.41

Оптова торгівля текстильними товарами 

20

426

46.42

Оптова торгівля одягом і взуттям 

20

427

46.43

Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення 

20

428

46.44

Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення 

20

429

46.45

Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 

20

430

46.46

Оптова торгівля фармацевтичними товарами 

20

431

46.47

Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям 

20

432

46.49

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 

20

433

46.5

Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням 

20

434

46.51

Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням 

20

435

46.52

Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього 

20

436

46.6

Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 

20

437

46.61

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням 

20

438

46.62

Оптова торгівля верстатами 

20

439

46.63

Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва 

20

440

46.64

Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва 

20

441

46.65

Оптова торгівля офісними меблями 

20

442

46.66

Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням 

20

443

46.69

Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 

20

444

46.7

Інші види спеціалізованої оптової торгівлі 

20

445

46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 

20

446

46.74

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 

20

447

46.75

Оптова торгівля хімічними продуктами 

 

20

 

Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

448

46.76

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 

20

449

46.77

Оптова торгівля відходами та брухтом 

20

450

46.9

Неспеціалізована оптова торгівля 

20

451

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля 

20

452

47

 

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 

20

453

47.1

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 

20

454

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

20

455

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 

20

456

47.22

Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 

20

457

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 

20

458

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

20

459

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 

20

460

47.4

Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах 

20

461

47.41

Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

20

462

47.42

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах 

20

463

47.43

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

20

464

47.5

Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах 

20

465

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 

20

466

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

20

467

47.53

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 

20

468

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 

20

469

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

20

470

47.6

Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах 

20

471

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

20

472

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 

20

473

47.63

Роздрібна торгівля аудіо — та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 

20

 

Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської  ради ____-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

474

47.64

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 

20

475

47.65

 

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

20

476

47.7

Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах 

20

477

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

20

478

47.72

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 

20

479

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 

20

480

47.74

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 

20

481

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 

20

482

47.76

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

20

482

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 

20

483

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

20

484

47.8

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 

20

485

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами * (крім продажу підакцизних товарів, пально-мастильних, лікерогорільчаних та тютюнових виробів, разом з цим, дозволено здійснювати роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 л та діяльність фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин)

20

486

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

20

487

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

20

488

47.9

Роздрібна торгівля поза магазинами 

20

489

47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет 

20

500

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

20

501

49

Наземний і трубопровідний транспорт 

20

502

49.1

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 

20

503

49.10

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 

20

504

49.2

Вантажний залізничний транспорт 

20

505

49.20

Вантажний залізничний транспорт 

20

506

49.3

Інший пасажирський наземний транспорт 

20

507

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

20

508

49.32

Надання послуг таксі 

20

509

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 

20

510

49.4

Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей 

20

511

49.41

Вантажний автомобільний транспорт 

20

512

49.42

Надання послуг перевезення речей (переїзду) 

20

 

Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

1

2

3

4

513

49.5

Трубопровідний транспорт 

20

514

49.50

Трубопровідний транспорт 

20

515

50

Водний транспорт

20

516

50.1

Пасажирський морський транспорт 

20

517

50.2

Вантажний морський транспорт 

20

518

50.20

Вантажний морський транспорт 

20

519

50.3

Пасажирський річковий транспорт 

20

520

50.30

Пасажирський річковий транспорт 

20

521

50.4

Вантажний річковий транспорт 

20

522

50.40

Вантажний річковий транспорт 

20

523

51

Авіаційний транспорт 

20

524

51.1

Пасажирський авіаційний транспорт 

20

525

51.10

Пасажирський авіаційний транспорт 

20

526

51.2

Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт 

20

527

51.21

Вантажний авіаційний транспорт 

20

528

52

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 

20

529

52.1

Складське господарство 

20

530

52.10

Складське господарство 

20

531

52.2

Допоміжна діяльність у сфері транспорту 

20

532

52.21

Допоміжне обслуговування наземного транспорту 

20

533

52.22

Допоміжне обслуговування водного транспорту 

20

534

52.23

Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту 

20

535

52.24

Транспортне оброблення вантажів 

20

536

52.29

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

20

537

53

Поштова та кур’єрська діяльність *

*(крім пошти)

20

538

53.2

Інша поштова та кур’єрська діяльність 

*(крім пошти)

20

539

53.20

Інша поштова та кур’єрська діяльність 

*(крім пошти)

20

540

55

Тимчасове розміщування 

20

541

55.1

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

20

542

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

20

543

55.2

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 

20

544

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 

20

545

55.3

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів 

20

546

55.30

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів 

20

547

55.9

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 

20

548

55.90

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 

20

549

56

Діяльність із забезпечення стравами та напоями 

20

550

56.1

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

20

551

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

20

552

56.2

Постачання готових страв 

20

553

56.21

Постачання готових страв для подій 

20

 

 

Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської 

                                                                                              сілььскої ради ___-го скликання

від _____ №_____

 

1

2

3

4

554

56.29

Постачання інших готових страв 

20

555

58

Видавнича діяльність 

20

556

58.1

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність 

20

557

58.11

Видання книг 

20

558

58.12

Видання довідників і каталогів 

20

559

58.13

Видання газет 

20

560

58.14

Видання журналів і періодичних видань 

20

561

58.19

Інші види видавничої діяльності 

20

562

58.2

Видання програмного забезпечення 

20

563

58.21

Видання комп’ютерних ігор 

20

564

58.29

Видання іншого програмного забезпечення 

20

565

59

Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 

20

566

59.1

Виробництво кіно — та відеофільмів, телевізійних програм 

20

567

59.11

Виробництво кіно — та відеофільмів, телевізійних програм 

20

568

59.12

Компонування кіно — та відеофільмів, телевізійних програм 

20

569

59.13

Розповсюдження кіно — та відеофільмів, телевізійних програм 

20

570

59.14

Демонстрація кінофільмів 

20

571

59.2

Видання звукозаписів 

20

572

59.20

Видання звукозаписів 

20

573

62

Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність 

20

574

62.0

Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність 

20

575

62.01

Комп’ютерне програмування 

20

576

62.02

Консультування з питань інформатизації 

20

577

62.03

Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням 

20

578

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем 

20

579

63

Надання інформаційних послуг 

20

580

63.1

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; веб-портали 

20

581

63.11

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність 

20

582

63.9

Надання інших інформаційних послуг 

20

583

63.91

Діяльність інформаційних агентств 

20

584

63.99

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 

20

585

К

ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

586

66.22

Діяльність страхових агентів і брокерів 

*(крім страхових брокерів)

20

587

68

Операції з нерухомим майном 

20

588

68.2

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна * (земельні ділянки, загальна площа яких не перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа, яких не перевищує 100 м2, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких не перевищує 300 м2)

20

 

Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ____-го скликання

від _____ №_____

 

1

2

3

4

589

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна * (земельні ділянки, загальна площа яких не перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа, яких не перевищує 100 м2, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких не перевищує 300 м2)

20

 

 

 

590

69

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку *

*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, адвокатську діяльність та арбітражних керуючих)

20

591

69.1

Діяльність у сфері права *

*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, адвокатську діяльність та арбітражних керуючих)

20

592

69.10

Діяльність у сфері права *

*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, адвокатську діяльність та арбітражних керуючих)

20

593

69.2

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 

* (крім аудиту)

20

594

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 

* (крім аудиту)

20

595

70.21

Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю 

20

596

71.1

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування 

20

597

71.11

Діяльність у сфері архітектури 

20

598

72

Наукові дослідження та розробки 

20

599

73

Рекламна діяльність 

20

600

73.11

Рекламні агентства 

20

601

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 

20

602

74

Інша професійна, наукова та технічна діяльність 

20

603

74.1

Спеціалізована діяльність із дизайну 

20

604

74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну 

20

605

74.2

Діяльність у сфері фотографії 

20

606

74.20

Діяльність у сфері фотографії 

20

607

74.3

Надання послуг перекладу 

20

608

74.30

Надання послуг перекладу 

20

609

74.9

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 

20

610

74.90

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 

20

611

75

Ветеринарна діяльність 

20

612

75.0

Ветеринарна діяльність 

20

613

75.00

Ветеринарна діяльність 

20

614

77.1

Надання в оренду автотранспортних засобів 

20

615

77.11

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 

20

616

77.12

Надання в оренду вантажних автомобілів 

20

617

77.2

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 

20

618

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку 

20

619

77.22

Прокат відеозаписів і дисків 

20

620

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

20

 

Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської 

                                                                                              сільької ради ___-го скликання

від _____ №_____

 

1

2

3

4

621

77.3

Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів 

20

622

77.31

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування 

20

623

77.32

Надання в оренду будівельних машин і устаткування 

20

624

77.33

Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп’ютерів 

20

625

77.34

Надання в оренду водних транспортних засобів 

20

626

77.35

Надання в оренду повітряних транспортних засобів 

20

627

77.39

Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 

20

628

78

Діяльність із працевлаштування 

20

629

78.1

Діяльність агентств працевлаштування 

20

630

78.10

Діяльність агентств працевлаштування 

20

631

78.2

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 

20

632

78.20

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 

20

633

78.3

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

20

634

78.30

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

20

635

79

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність 

20

636

79.11

Діяльність туристичних агентств

20

637

79.9

Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність 

20

638

79.90

Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність 

20

639

80

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 

20

640

80.1

Діяльність приватних охоронних служб 

20

641

80.10

Діяльність приватних охоронних служб 

20

642

80.2

Обслуговування систем безпеки 

20

643

80.20

Обслуговування систем безпеки 

20

644

80.3

Проведення розслідувань 

20

645

80.30

Проведення розслідувань 

20

646

81

Обслуговування будинків і територій 

20

647

81.1

Комплексне обслуговування об’єктів 

20

648

81.10

Комплексне обслуговування об’єктів 

20

649

81.2

Діяльність із прибирання 

20

650

81.21

Загальне прибирання будинків 

20

651

81.22

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів 

20

652

81.29

Інші види діяльності із прибирання 

20

653

81.3

Надання ландшафтних послуг 

20

654

81.30

Надання ландшафтних послуг 

20

655

82

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 

20

656

82.1

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність 

20

657

82.11

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг 

20

658

82.19

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність 

20

659

82.2

Діяльність телефонних центрів 

20

660

82.20

Діяльність телефонних центрів 

20

 

 

Продовження додатка 1

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської 

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

від _____ №_____

 

1

2

3

4

661

82.3

Організування конгресів і торговельних виставок 

20

662

82.30

Організування конгресів і торговельних виставок 

20

663

85

Освіта 

20

664

85.1

Дошкільна освіта 

20

665

85.10

Дошкільна освіта 

20

666

85.2

Початкова освіта 

20

667

85.20

Початкова освіта 

20

668

85.3

Середня освіта 

20

669

85.31

Загальна середня освіта 

20

670

85.32

Професійно-технічна освіта

20

671

85.5

Інші види освіти 

20

672

85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку 

20

673

85.52

Освіта у сфері культури 

20

674

 

85.53

Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів 

20

675

85.59

Інші види освіти, н. в. і. у. 

20

676

85.6

Допоміжна діяльність у сфері освіти 

20

677

85.60

Допоміжна діяльність у сфері освіти 

20

678

86

Охорона здоров’я 

20

679

86.2

Медична та стоматологічна практика 

20

680

86.21

Загальна медична практика 

20

681

86.22

Спеціалізована медична практика 

20

682

86.23

Стоматологічна практика 

20

683

86.9

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я 

20

684

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я 

20

685

87

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 

20

686

87.1

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 

20

687

87.10

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 

20

688

87.2

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію 

20

689

87.20

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію 

20

690

87.3

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів 

20

691

87.30

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів 

20

692

87.9

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 

20

693

87.90

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 

20

694

88

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 

20

695

88.1

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів 

20

696

88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів 

20

697

88.9

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання 

20

698

88.91

Денний догляд за дітьми 

20

699

90

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 

20

 

Продовження додатка 2

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської ради ___-го скликання

від _____ №_____

 

1

2

3

4

700

90.03

Індивідуальна мистецька діяльність 

20

701

90.01

Театральна та концертна діяльність 

20

702

90.04

Функціювання театральних і концертних залів 

20

703

91

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 

20

704

91.0

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 

20

705

91.01

Функціювання бібліотек і архівів 

20

706

91.02

Функціювання музеїв 

20

707

91.03

Діяльність із охорони та використання пам’яток історії, будівель та інших пам’яток культури 

20

708

91.04

Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників 

20

709

93

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 

20

710

93.1

Діяльність у сфері спорту 

20

711

93.11

Функціювання спортивних споруд 

20

712

93.12

Діяльність спортивних клубів 

20

713

93.13

Діяльність фітнес-центрів 

20

714

93.19

Інша діяльність у сфері спорту 

20

715

93.2

Організування відпочинку та розваг 

20

716

93.21

Функціювання атракціонів і тематичних парків 

20

717

93.29

Організування інших видів відпочинку та розваг 

20

718

95

Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 

20

719

95.1

Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку 

20

720

95.11

Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування 

20

721

95.12

Ремонт обладнання зв’язку 

20

722

95.2

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 

20

723

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

20

724

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 

20

725

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

20

726

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння 

20

727

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів 

20

728

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

20

729

96

Надання інших індивідуальних послуг 

20

730

96.0

Надання інших індивідуальних послуг 

20

731

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 

20

732

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

20

733

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг 

20

734

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

20

735

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

20

 

 

 

Сільський голова                                                                          Михайло МУШКА

 

                                                                                              Додаток 2

                                                                                              до рішення __ сесії Керецьківської

                                                                                              сільської  ради ___-го скликання

                                                                                              від _____ №_____

 

Елементи єдиного податку

            1. Платники податку

 

Платники єдиного податку є фізичні особи – підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та поділяються на такі групи платників єдиного податку:

            - перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

- друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

       Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;       

2. Об’єкт оподаткування

Об’єкт оподаткування визначено статтею 292 Податкового кодексу України

            3. База оподаткування

База оподаткування визначена статтею 292 Податкового кодексу України.

            4. Ставки податку

Ставки податку визначені в пунктах 293.1, 293.2  статті 293 Податкового кодексу України та додатку 1 до даного рішення.

            5. Порядок обчислення податку

Порядок обчислення податку визначено пунктом 295.2 статті 295 податкового кодексу України

            6. Податковий період

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

            7. Строк та порядок сплати податку

Строк та порядок  сплати податку  визначено пунктами 295.1, 295.4, 295.6, 295.7 статті 295 Податкового кодексу України.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначається ст.296  Податкового кодексу України.

 

 

Сільський голова                                                      Михайло МУШКА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь