Оголошення! ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ документа державного планування

Дата: 11.02.2022 11:40
Кількість переглядів: 222

ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
документа державного планування

«Визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану  с. Керецьки  та оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель для будівництва та обслуговування  кредитно-фінансових установ до земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою

с. Керецьки, вул. Головна, 6»

 

            1.Замовник: Виконавчий комітет Керецьківської сільської ради

Юридична адреса: 89334, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Керецьки, вул. Головна, буд. 52. E-Mail:  kervillagecouncil@ukr.net,  тел. 03133-53621,  Веб-сайт  kereckivska.gromada.org.ua.

 

            2. Вид та основні цілі документа державного планування:

            Детальний план території «Визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану с. Керецьки та оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель для будівництва та обслуговування  кредитно-фінансових установ до земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою с. Керецьки, вул. Головна, 6», та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

 

            3.Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

            Територія проектування (земельна ділянка) знаходиться в центральній частині села Керецьки, на перехресті вулиць Белеївська та Головна.

            Ділянка розміщена біля сформованої житлової забудови, з північно-східної сторони примикає до житлових вулиць, із заходу – до земельних ділянок  індивідуальної житлової забудови, з півдня – до земель запасу Керецьківської сільської ради (громадська забудова).

            Проектована ділянка забудована. Передбачається реконструкцію та перепрофілювання триповерхової будівлі колишньої банківської установи під будівлю торгівлі.

            Територія розробки детального плану не межують з територіями що мають природоохоронний статус, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природно-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення;  не  відноситься до земель водного фонду. Об’єкти культурної спадщини та ПЗФ на ділянці проектування відсутні.

Запроектований об’єкт відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

 

            4.Ймовірні наслідки від господарської діяльності.

            А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

            У процесі будівництва та експлуатації будівлі можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме.

            Відходи.

            Відходи (побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації збираються в контейнер та вивозяться спеціалізованою організацією згідно графіку та по мірі необхідності.

            Поверхневі та підземні води.

            До потенційних джерел впливу на поверхневі ґрунтові води відносяться забруднені води.

Відведення господарсько-побутових стоків з об’єкту планується в сільський колектор.

Дощові води будуть відводитися по спланованій території з твердим покриттям в придорожню канаву.

            Ґрунт та надра.

            У процесі планової експлуатації будівлі створення додаткових негативних впливів на грунт та надра не передбачається.               

Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу. На майданчиках  та доріжках передбачається  влаштування мощення з елементів ФЕМ.

            Атмосферне повітря.

            Вплив на повітряне середовище очікується в ході реконструкції об’єкту. Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.

            Акустичний вплив.           

Під час будівництва, від роботи будівельної техніки та механізмів можливе тимчасове додаткове шумове навантаження що перевищує норму. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.

            Світлове, теплове та радіаційне забруднення.

            Очікування перерахованих впливів від планової експлуатації будівель споруд  не передбачається.

            Флора та  і фауна.

            З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується. Тверде покриття існуюче;не передбачає знищення рослин чи тварин.

            Геологічне середовище.

            В період будівельних земляні роботи передбачається виконувати на глибину до 2,0 м.

            Технологічні  ризики - аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення.

            Б)  Для територій з природоохоронним статусом:

            На проектованій території немає об’єктів природно-заповідного фонду та водних об’єктів. Таким чином,  не має впливу на відповідні об’єкти.

            В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

            Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення.

            5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

            Альтернативні земельні ділянки які б відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території міста не розглядаються.

 

            6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод,  ґрунтів;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

            7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

            Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

  • проведення комплексного благоустрою території;
  • заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами.

           

            Заходи щодо пожежної безпеки.

            Витримані протипожежні відстані. До існуючих та запроектованих будівель і споруд забезпечений вільний під’їзд пожежного автотранспорту. 

           

            Захисні заходи  цивільної оборони.

            Захисні споруди цивільної оборони на території об’єкту проектом не передбачені. Під час небезпеки евакуація персоналу планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС  Закарпатської області.

           

            Компенсаційні заходи.

            На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі, вимоги Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

            8.         Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

            Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

            Зауваження та пропозиції подавати до Керецьківської сільської ради

89334, Закарпатська обл., Хустський р-н, с.Керецьки, вул.Головна, буд.52.

E-Mail:  kervillagecouncil@ukr.net  

            Відповідальна особа: Герасимова Валентина Юріївна   

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів.

 

Керецьківський сільський  голова                                                    Михайло МУШКА

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь