Зняття з реєстрації місця проживання

Дата: 13.12.2021 17:07
Кількість переглядів: 282

«Затверджено»

Рішенням виконавчого комітету

Керецьківської сільської рад        

          від «__»  _______ 2021 року  №

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

                                  (назва адміністративної послуги)

 

Інформація про субєкта надання адміністративної послуги

1.

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

ЦНАП:

89334, Закарпатська область, Хустський   район , 

с. Керецьки, вул. Головна, буд.52

 

Тереторіальний підрозділ ЦНАП:

90151,  Закарпатська область, Хустський  район,

с. Кушниця, вул. Центральна, буд.260

 

Віддалені робочі місця ЦНАП:

89335,  Закарпатська область, Хустський  район,

с. Березники, буд.213

 

90150,  Закарпатська область, Хустський  район,

 с. Лисичово, буд. 373

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг, його територіальних підрозділів та ВРМ

 

ЦНАП:

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 8.00 по 17.00

Четвер з 8.00 по 20.00. Без перерви на обід.

Вихідні дні – субота, неділя

 

Тереторіальний підрозділ с.Кушниця:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 9.00 по 17.00

Без перерви на обід.

Вихідні дні – субота, неділя

 

ВРМ с. Березники:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 8.00 по 17.00

Обідня перерва – з 12.00 по 13.00

Вихідні дні – субота, неділя

 

ВРМ с.Лисичово:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 8.00 по 17.00

Обідня перерва – з 12.00 по 13.00

Вихідні дні – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги, територіальних  підрозділів та ВРМ

 

 ЦНАП:

Тел.+ 380 (67) 796 18 01

Електронна пошта: sn070000kereckiCNAP@ukr.net

Веб-сайт: https://kereckivska.gromada.gov.ua/

 

Тереторіальний підрозділ с.Кушниця

Тел.+ 380 (96) 935 65 75

Електронна пошта: kuschnica@ukr.net

 

ВРМ с.Березники:

Тел.+380 (68) 631 38 38

Електронна пошта: <vlada.berezniki@i.ua>

 

ВРМ с. Лисичово:

Тел.+380 (98) 628 65 06

Електронна пошта:lysychevosr@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012

 № 5203-VІ;

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV зі змінами від 10.12.2015.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного  демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207 зі змінами

Постанова КМУ «Про внесення змін до Постанови КМУ від 25.03.2015 року № 302» від 26 жовтня 2016 року № 745

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява особи або її законного представника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на

підставі:

- заяви особи або її представника за формою згідно з додатком 11 Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207;

-рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

- свідоцтва про смерть;

- повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

інших документів, які свідчать про припинення:

- підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);

- підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);

- підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

Разом із заявою особа подає:

- документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження;

- квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

- військовий квиток або посвідчення про приписку

  • для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці;
  • для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасового посвідчення.

(для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника (оригінал);

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника (оригінал), крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особа або її законний представник для одержання адміністративної послуги з оформлення зняття з реєстрації звертається до центру надання адміністративних послуг відповідно до реєстрації місця проживання.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна.

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

Ст. 111 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV зі змінами від 10.12.2015.

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012

 № 5203-VІ;

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Адміністративний збір – 0,0085 прожитковий мінімум в розмірі 1600 грн (до внесення змін до діючого законодавства).

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок одержувача:

місцевий бюджет с Керецьки UA 948999980334199879000007453                    

 Одержувач: Керецьківська ОТГ 04351512

Код ЄДРПОУ 37975895

МФО: 820172

 Одержувача: ГУК у Закарпатській обл.Керецьківська сільська рада; «Плата за надання  інших адміністративних послуг».

Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

12.

Строк надання адміністративної послуги

Зняття з реєстрація місця проживання здійснюється в день подання особою документів (в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг).

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, якщо:

-особа не подала необхідних документів або інформації;

-у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані  документи є недійсними;

-звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про зняття з місця проживання/перебування до паспортного документу.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернення до центру надання адміністративних послуг  особисто або через уповноважену особу.

16.

Примітка

 

       

 

 

Начальник відділу «Центр надання

адміністративних послуг»                                                          Г.І. Пупена


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь