Реєстрація місця проживання

Дата: 13.12.2021 17:05
Кількість переглядів: 412

«Затверджено»

Рішенням виконавчого комітету

Керецьківської сільської рад        

          від «__»  _______ 2021 року  №

 

                   

  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

                                   

Інформація про субєкта надання адміністративної послуги

1.

Інформація про ЦНАП   (місце подання документів та отримання результату послуги)

 

ЦНАП:

89334, Закарпатська область, Хустський   район , 

с. Керецьки, вул. Головна, буд.52

 

Тереторіальний підрозділ ЦНАП:

90151,  Закарпатська область, Хустський  район,

с. Кушниця, вул. Центральна, буд.260

 

Віддалені робочі місця ЦНАП:

89335,  Закарпатська область, Хустський  район,

с. Березники, буд.213

 

90150,  Закарпатська область, Хустський  район,

 с. Лисичово, буд.373

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг, його територіальних підрозділів та ВРМ

 

ЦНАП:

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 8.00 по 17.00

Четвер з 8.00 по 20.00. Без перерви на обід.

Вихідні дні – субота, неділя

 

Тереторіальний підрозділ с.Кушниця:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 9.00 по 17.00

Без перерви на обід.

Вихідні дні – субота, неділя

 

ВРМ с. Березники:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 8.00 по 17.00

Обідня перерва – з 12.00 по 13.00

Вихідні дні – субота, неділя

 

ВРМ с.Лисичово:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 8.00 по 17.00

Обідня перерва – з 12.00 по 13.00

Вихідні дні – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги, територіальних  підрозділів та ВРМ

ЦНАП:

Тел.+ 380 (67) 796 18 01

Електронна пошта: sn070000kereckiCNAP@ukr.net

Веб-сайт: https://kereckivska.gromada.gov.ua/

 

 

 

Тереторіальний підрозділ с.Кушниця

Тел.+ 380 (96) 935 65 75

Електронна пошта: kuschnica@ukr.net

 

ВРМ с.Березники:

Тел.+380 (68) 631 38 38

Електронна пошта: <vlada.berezniki@i.ua>

 

ВРМ с. Лисичово:

Тел.+380 (98) 628 65 06

Електронна пошта:lysychevosr@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012

 № 5203-VІ;

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV зі змінами від 10.12.2015.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-Постанова КМУ «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного  демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207 зі змінами

-Постанова КМУ «Про внесення змін до Постанови КМУ від 25.03.2015 року № 302» від 26 жовтня 2016 року № 745

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява особи або її законного представника.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

1) заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6, 7 або 8 постанови КМУ від. 02.03.2016 № 207;

2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження.

3) квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

4) документи, що підтверджують:

- право на проживання в житлі, — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

- право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, — довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою згідно з додатком 9 постанови КМУ від. 02.03.2016 № 207, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

- проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, — довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 постанови КМУ від. 02.03.2016 № 207 (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);

5) військовий квиток або посвідчення про приписку

  • для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці;
  • для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення замість військового квитка.

(для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6) заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 постанови КМУ від. 02.03.2016 № 207 (у разі здійснення реєстрації місця проживання  одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

  • документ, що посвідчує особу представника (оригінал);
  • документ, що підтверджує повноваження особи як представника (оригінал).

У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги з оформлення реєстрації місця проживання/перебування звертається до  центру надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна.

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

Ст. 111 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV зі змінами від 10.12.2015.
Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012
 № 5203-VІ;

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Адміністративний збір – 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати, - у разі звернення особи протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання.

Адміністративний збір – 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати, - у разі звернення особи з порушенням встановленого строку.

Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок одержувача:

місцевий бюджет с Керецьки UA 948999980334199879000007453                    

 Одержувач: Керецьківська ОТГ 04351512

Код ЄДРПОУ 37975895

МФО: 820172

Одержувача: ГУК у Закарпатській обл.Керецьківська сільська рада;  «Плата за надання  інших адміністративних послуг»         

12.

Строк надання адміністративної послуги

Реєстрація місця проживання/перебування здійснюється в день подання особою документів (в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг).

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, якщо:

-особа не подала необхідних документів або інформації;

-у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані  документи є недійсними;

-звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування до паспортного документу/ довідки про звернення за захистом в Україні

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернення до центру надання адміністративних послуг  особисто або через уповноважену особу.

16.

Примітка

У разі звернення особи для реєстрації місця проживання більше, чим через 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання, до неї застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 КУпАП (санкція –  попередження або накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

За бажанням батьків чи одного з них документи, передбачені  для реєстрації місця проживання дитини, можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Органи державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, направляють зазначені документи органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

Реєстрація    місця    проживання    новонародженої    дитини здійснюється  також  на  підставі направлених органами соціального захисту  населення даних, що зазначив законний представник, з яким постійно  проживає  дитина,  у  заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

       

 

 

 

Начальник відділу «Центр надання

адміністративних послуг.»                                                                                 Г.І. Пупена

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь