ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВОК ЄДИНОГО ПОДАТКУ НА 2021 РІК

Дата: 05.06.2020 16:13
Кількість переглядів: 502

Керецьківська сільська рада ОТГ інформує про оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на 2021 рік»» та аналізу його регуляторного впливу.


 Пропозиції та зауваження від громадян, суб’єктів підприємницької діяльності  до проекту рішення з відповідним аналізом регуляторного впливу ради надавати в письмовому та електронному вигляді протягом 30 днів з дати його оприлюднення до виконавчого комітету Керецьківської   сільської ради.

 

                                Аналіз регуляторного впливу

        проекту рішення сесії Керецьківської сільської ради «Про встановлення ставок

         єдиного податку на території Керецьківської  сільської ради на 2021 рік »  

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії Неліпинської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Керецьківської сільської ради на 2021рік».

         Назва регуляторного органу: Керецьківська сільська рада.

         Назва документа: проект рішення сесії Керецьківської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Керецьківської сільської ради на 2021 рік».

         Розробник аналізу регуляторного впливу: Виконавчий комітет Керецьківської сільської ради.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати Податковим кодексом України ставки єдиного податку встановлюються за рішенням органу місцевого самоврядування. Згідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття вказаного рішення – це приведення ставок єдиного податку у відповідність до вимог чинного законодавства України. Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір ставок місцевих податків. Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання проблеми не існує. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко спрямованої мети – приведення ставок місцевих податків у відповідність до вимог Податкового кодексу України та залучення додаткових коштів до бюджету Керецьківської сільської ради.

2. Визначення цілей регулювання Метою запропонованого регуляторного акту є:

 - створення єдиного механізму справляння єдиного податку;

 - збільшення надходжень до загального фонду сільського бюджету за рахунок перегляду ставок єдиного податку та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток громади ;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням транспортного податку та єдиного податку.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей. В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

 - неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).

- встановлення ставок єдиного податку рішенням сільської ради.

       Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від поставлених цілей по збільшенню надходжень до сільського бюджету та фінансування соціально-економічного розвитку громади. У разі не прийняття органом місцевого самоврядування рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового кодексу України, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України за мінімальними ставками Прийняття селищною радою запропонованого регуляторного акту дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

   4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 Не вирішення існуючої проблеми. Надходжень бюджету не вистачить для реалізації усіх запланованих програм

 Альтернатива 2

 Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки по місцевим податкам і зборам у відповідність до вимог ПК України Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта Альтернатива 1 Не вибрана за причини недостатнього наповнення селищного бюджету і відповідно, реалізації не всіх бюджетних програм Альтернатива 2.  Ця альтернатива є найбільш привабливою за наступними причинами:

- забезпечує наповнення місцевого бюджету;

- дозволяє реалізувати бюджетні програми та соціальні проекти

Найбільшими зовнішніми ризиками є:

- зміна діючого законодавства - зниження платоспроможності платників податків; - зменшення кількості суб’єктів господарювання;

 - політична та економічна ситуація в країні. Таким чином,для реалізації обрано альтернативу 2

- встановлення економічно обґрунтованих розмірів ставок єдиного податку, щоб суб’єкти господарювання могли сплачувати податок, а бюджет наповнювався.

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

 ·затвердження розміру ставок єдиного податку на території Керецьківської сільської ради.

 ·забезпечення направлення коштів, отриманих від сплати єдиного податку, для соціально- економічного розвитку Неліпинської сільської ради.

·прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм визначення єдиного податку.

 ·невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації та/або на офіційному сайті райдержадміністрації з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.

·забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру ставок єдиного податку.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта. За результатами прийняття зазначеного рішення має бути досягнуто цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу.

            Витрати Органи місцевого самоврядування - забезпечення наповнення сільського бюджету та фінансування соціальних програм громади Витрати, пов’язані з розробкою та впровадженням регуляторного акта Суб'єкти господарювання - встановлення чіткої процедури визначення ставок єдиного податку; - передбачуваність дій влади. Витрати пов'язані із сплатою податку до бюджету Громада - додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвиток громади. Витрати пов'язані із сплатою місцевих податків до бюджету

           7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту. Відповідно до вимог Податкового кодексу України строк дії даного рішення 1 рік.

            8. Визначення показників результативності регуляторного акту. Показниками результативності регуляторного акта є :

            - Розмір надходжень до сільського бюджету, пов’язаних з дією акта.

            - Кількість об’єктів – платників місцевих податків та зборів, на яких поширюється дія запропонованого акта. 4. Рівень поінформованості платників місцевих податків та зборів.    

           9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту. Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до сільського бюджету єдиного податку. Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту

 

 

                                                         Фото без опису                                                   ПРОЄКТ  

 

               КЕРЕЦЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ’ЄДНАНОЇ          

                           ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

             СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

=========================================================

                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 від    ___  ___________  2020  року

  

 

Про встановлення єдиного податку

на території Керецьківської

сільської ради на 2021 рік                                          .  

           Відповідно до Податкового кодексу України, ст.64 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, враховуючи рекомендації постійної комісії з фінансів, бюджету, планування  соціально-економічного розвитку, та міжнародного співробітництва, керуючись п.24 ч.1 ст. 26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,, Керецьківська сільська рада,

 

                         ВИРІШИЛА:

             1. Встановити ставки єдиного податку фізичним особам підприємцям, які здійснюють  господарську діяльність  на території  сільської ради, по всім видам господарської діяльності в межах населеного  пункту (села), з розрахунку на календарний місяць:
  - для першої групи платників єдиного податку – 15  % прожиткового мінімуму;
  - для другої групи платників єдиного податку –  20 % мінімальної заробітної плати.
               2. Затвердити Положення про єдиний податок (додаток1).
               3. Оприлюднити це рішення на офіційному веб сайті Керецьківської сільської  ради. 
               4.  Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування податку до бюджету села здійснюється Свалявським відділенням Мукачівської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області.

               5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова:                                                 М.М.Мушка

 

                                                                                                Додаток 1

                                                                        до рішення __ сесії 7 скликання

                                                                        від “__” ________ 2020 року

                                                                       “Про встановлення ставок єдиного податку на

                                                                    території Керецьківської сільської ради на 2021рік”

 

                                    

                      Положення про єдиний податок

 

               1. Платники податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом, та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному Податковим кодексом.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та ставки єдиного податку яких встановлюються сільською радою, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

І - фізичні особи - підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та/або надають побутові послуги населенню, маючи обсяг доходу протягом календарного року не більше 300 тис. гривень;

ІІ - друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

ІІІ - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

ІV- сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

                2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групп, особи які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ

                3. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ;

                4. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп вказаний в статті 292 ПКУ;

                5. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік ;

                6.Ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 ПКУ, застосовуються з урахуванням особливостей, вказаних п.293.8 статті 293 ПКУ;

               7. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 293.9. статті 293 ПКУ;

               8. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 ПКУ;

               9. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ.

              10.Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

11. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

                      

                     Сільський голова:                                                        Михайло МУШКА

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь