Інформаційне повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту –рішення  Керецьківської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Керецьківської сільської

Інформаційне повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту –рішення  Керецьківської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Керецьківської сільської ради»

                                                                          

«18» травня 2021 року

         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», постанови КМУ від 24.05.2017р. №483  у відповідності до норм Податкового кодексу України , виконавчий комітет  оприлюднює та подає на розгляд Керецьківської сільської ради проєкт регуляторного акта - рішення сесії «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Керецьківської сільської ради” та аналіз регуляторного впливу зазначеного регуляторного акта.

Оприлюднення здійснюється шляхом розміщення проєкту рішення з додатками та аналізом регуляторного впливу на офіційному сайті Керецьківської сільської ради    http://kereckivska.gromada.org.ua в розділі «Регуляторна політика».

Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції  щодо проєкту даного регуляторного акту приймаються від фізичних та юридичних осіб у письмовому вигляді упродовж 31 календарного  дня, з дати оприлюднення повідомлення на офіційному сайті сільської ради за адресою: с. Керецьки, вул. Головна, 52 тел.: (03133) 5-36-08; e-mail: kervillagecouncil@ukr.net

          Розробник проєкта регуляторного акта: фінансовий відділ Керецьківської сільської ради.

 

 

Оприлюднено на  офіційному  сайті  Керецьківської сільської ради  в   розділі  «Регуляторна політика» 

«18» травня 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проєкту рішення сільської ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Керецьківської сільської ради”

 

                     Проєкт рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Керецьківської сільської ради» розроблений відповідно до Податкового кодексу України.

               Проєкт рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Керецьківської сільської ради» розроблено з метою поповнення сільського бюджету, зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, сприяння соціально-економічного розвитку Керецьківської сільської ради на 2022 рік.

              1. Визначення та аналіз проблем, яку буде розв’язано шляхом регулювання.

              Проектом рішення передбачається затвердження податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки, що створює умови для надходження до сільського бюджету коштів одержаних від сплати податку на території Керецьківської сільської ради на 2022 рік.

               2. Обгрунтування прийняття регуляторного акта.

Встановлення ставок і пільг із сплати на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік відповідно до Податкового Кодексу України

забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету. Основною метою прийняття відповідного рішення, є виконання місцевого бюджету та ефективне використання коштів для виконання робіт по покращенню соціально-економічного розвитку Керецьківської  територіальної громади, забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання коштів бюджету.

За умови невстановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної

ділянки рішенням сільської  ради, відповідно до Податкового кодексу України, даний податок буде нараховано за мінімальними ставками, що призведе до втрат сільського бюджету. Це суперечить регуляторним принципам.

               3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлення цілей.

             В якості альтернативи до запропонованого регулювання можна розглянути збереження існуючої ситуації та не приймати Рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Керецьківської сільської ради».  Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до норм Податкового Кодексу України, такий податок до прийняття рішення справлятиметься виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням мінімальних ставок, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету. У той же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним:

– оскільки забезпечує принципи державної регуляторної політики;

– досягнення цілей державного регулювання;

– забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

– встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставки єдиного податку,який надходить до місцевого бюджету.

              Таке рішення сприятиме створення фінансової основи самодостатності громади.

             4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи.

               Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради

належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів на території сільської ради. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Керецьківською сільської радою. Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним щляхом вирішення проблеми і

ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм прийнятого рішення на території громади на 2022 рік. Після прийняття зазначеного рішення на території Керецьківської сільської ради на 2022 рік з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

               5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акту.

               Ймовірність досягнення цілей ґрунтується на високій мотивації фізичних та юридичних осіб громади стосовно виконання вимог акту, яка полягає у:

  • простоті та доступності положення;
  • простоті виконання вимог положення;
  • врегулювання прав і обов’язків фізичних і юридичних осіб на яких

поширюється данне положення ;

            Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акту не прогнозується.

           6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

              У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради очікується наступний результат:

      1. Відповідність податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, діючому законодавству, зокрема Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

      2. Надходження коштів до місцевого бюджету з метою їх подальшого

спрямування на соціально – економічний розвиток громади та ремонт об’єктів соціальної сфери.

      3. Часткове виконання Програми економічного та соціального розвитку ,

надходжень до місцевого бюджету  сільської ради

         7. Обгрунтування строку чинності регуляторного акту. З моменту набрання чинності даного проекту рішення термін дії 1 рік .

            8. Показники ефективності регуляторного акта.

      1. Збільшення надходжень до місцевого бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Керецьківської сільської ради».

               9. Відстеження результативності

       Для відстеження результативності рішення Керецьківської  сільської ради відповідно до статті 10 Закону України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності” буде застосовано аналіз статистичних даних, даних бюджетної та податкової звітності.

Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

– базове – до дня набрання чинності регуляторного акту;

– повторне – через рік після набрання чинності регуляторного акту;

з моменту закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту .

 

        Сільський голова                                                         Михайло МУШКА

 

УКРАЇНА

КЕРЕЦЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Хустського району Закарпатської області

скликання

____________________ сесія

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

­­­­­від ____________ 2021 року

№ с. Керецьки

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

на території Керецьківської сільської ради

 

Відповідно до Податкового кодексу України, ст.64 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 “Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, керуючись п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Керецьківської сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити з 01.01.2022 року ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Керецьківської сільської ради, визначивши його елементи, згідно додатків №1, №3.

2. Встановити пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за переліком згідно додатку № 2.

3. Рішення 10 - сесії Керецьківської сільської ради 7-го скликання від
25.06.2020 року №136 “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Керецьківської сільської ради на 2021 рік” та рішення 26 — сесії 7-го скликання Лисичівської сільської ради від 30.06.2020 року №376 “Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по сільській раді на 2021 рік” вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2022 р.

4. Фінансовому відділу Керецьківської сільської ради оприлюднити рішення на офіційному сайті Керецьківської сільської ради http://kereckivska.gromada.org.ua.

5. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування податку до бюджету Керецьківської сільської ради здійснює Свалявським ДПІ Мукачіського управління ГУ ДФС у Закарпатській області.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова Михайло МУШКА

 

 

 

Додаток № 1

до рішення сесії

Керецьківської сільської

ради 8-го скликання

від «___»_________ 2021р. №___

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Ставки вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території територіальної громади

2100000000

 

 

Керецьківська територіальна громада

2100000000

 

2124080300

село Березники

2100000000

 

2124082900

село Керецьки

2100000000

 

2121985200

село Кушниця

2100000000

 

2121985600

село Лисичово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація будівель та споруд1

Ставки податку

у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 

код1

найменування1

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

1 зона

2 зона

3 зона

1 зона

2 зона

3 зона

 

11

Будівлі житлові

 

111

Будинки одноквартирні

 

1110

Будинки одноквартирні2

 

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

 

1121

Будинки з двома квартирами2

 

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,500

0,500

0,060

0,050

0,050

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами2

 

 

 

 

0,100

0,100

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

113

Гуртожитки2

 

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

12

Будівлі нежитлові

 

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

1211

Будівлі готельні

 

1211.1

Готелі

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1211.2

Мотелі

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1211.3

Кемпінги

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1211.4

Пансіонати

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1211.5

Ресторани та бари

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

 

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

122

Будівлі офісні0

 

 

 

 

0,050

0,050

1220

Будівлі офісні2

 

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,500

0,500

0,500

0,050

0,50

0,050

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

123

Будівлі торговельні

 

1230

Будівлі торговельні

 

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

 

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

 

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1242

Гаражі

 

1242.1

Гаражі наземні

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1242.2

Гаражі підземні

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

125

Будівлі промислові та склади

 

1251

Будівлі промислові2

 

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1252

Резервуари, силоси та склади

 

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1252.3

Силоси для зерна

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1252.6

Холодильники

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1252.7

Складські майданчики

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1252.8

Склади універсальні

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1252.9

Склади та сховища інші2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

 

1261

Будівлі для публічних виступів

 

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1262

Музеї та бібліотеки

 

1262.1

Музеї та художні галереї2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1262.3

Технічні центри

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1262.5

Будівлі архівів2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

 

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проєктно-вишукувальних установ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій2

 

 

 

 

 

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

 

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації2

0,500

0,500

0,500

1,500

1,500

1,500

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші2

0,500

0,500

0,500

1,500

1,500

1,500

 

1265

Зали спортивні2

 

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1265.2

Басейни криті для плавання

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1265.5

Тири

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1265.9

Зали спортивні інші

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

127

Будівлі нежитлові інші

 

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства2

 

1271.1

Будівлі для тваринництва2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1271.2

Будівлі для птахівництва2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1271.7

Будівлі рибного господарства2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші2

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності2

 

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою2

 

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше2

 

1274.1

Казарми Збройних Сил2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,500

0,500

0,500

0,050

0,050

0,050

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

1 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

2 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

Сільський голова                                                                         Михайло МУШКА

Додаток 2

до рішення сесії Керецьківської сільської ради 8-го скликання

від «___»_________ 2021р. №___

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

 

Пільги вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

2100000000

 

 

Керецьківська об’єднана територіальна громада

2100000000

 

2124080300

село Березники

2100000000

 

2124084402

село Керецьки

2100000000

 

2124085601

село Кушниця

2100000000

 

2124084201

село Лисичово

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Релігійні будівлі

100,00

Будівлі громадських спортивних організацій.

100,00

Будівлі культурно оздоровчих потреб, рекреаційних та спортивних цілей.

100,00

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

Сільський голова Михайло МУШКА

 

Додаток 3

до рішення сесії Керецьківської сільської ради 8-го скликання

від «___»_________ 2021р. №___

 

Елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1.Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

3. База оподаткування

База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

4. Пільги із сплати податку

Пільги із сплати податку визначені пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України та в додатку 2 .

5. Ставка податку

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначені у Додатку № 1, до даного рішення.

6. Порядок обчислення суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку встановленому підпунктами 266.7.1- 266.7.3, 266.7.5 пункту 266.7, пунктом 266.8 статті 266 Податкового кодексу України . 7. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Строки сплати податку

Строки сплати податку визначені пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу України .

9. Порядок сплати податку

Податок сплачується відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

 

Сільський голова Михайло МУШКА

Додаток 

                                                                                         до рішення_________  сесії  ___ скликання

                                                                                Керецьківської сільської ради №___від ______ р.

                                                                                                                                                    

 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

                                             1. Загальні положення

1.1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки справляється відповідно до Податкового кодексу України із змінами і доповненнями.

                                             2. Платники податку                    

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та /або нежитлової нерухомості.

2.2.Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та /або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

 а)якщо об’єкт житлової та /або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

 б) якщо об’єкт житлової та /або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб- власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

 в) якщо об’єкт житлової та /або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

                                3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

д) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, видана такою згідно рішення сільської ради;

е) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаних такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

є) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах (тимчасових споруд) та на ринках;

ж) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

з) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначенні для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності та будівлі індивідуальних дворогосподарств, які використовуються для сільськогосподарських цілей;

 к) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

                              4. Об’єктами житлової нерухомості є:

 4.1.будівлі, віднесенні до житлового фонду:

а) житловий будинок (садибного типу та квартирного типу);

б) прибудова до житлового будинку;

в) квартира;

г) котедж;

д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах;

 4.2. садовий будинок (сезонного використання);

4.3. дачний будинок.

                                 5. Об’єктами нежитлової нерухомості є:

5.1. будівлі готелі – готелі,мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

5.2. будівлі офісні – фінансового обслуговування, адміністративно-побутові, для конторських та адміністративних цілей;

5.3. будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

5.4. гаражі – наземні й підземні гаражі, криті автомобільні стоянки, не криті автомобільні стоянки;

5.5. будівлі промисловості та склади;

5.6. будівлі для публічних виступів – казино, ігорні будинки;

5.7. господарські (присадибні) будівлі (допоміжні приміщення) – сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

5.8. інші будівлі, не віднесенні відповідно до законодавства до житлового фонду.

                                   6. База оподаткування.

6.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

6.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, з окрема документів на право власності та даних органів місцевого самоврядування на підставі обліку.

6.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі об’єкта кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт та даних органів місцевого самоврядування на підставі обліку.

                              7. Пільги зі сплати податку

7.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 180 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

7.2.Оподаткуванню не підлягають:

 а) звільнити від оподаткування господарські будівлі — допоміжні (нежитлові) приміщення до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, навіси, котельні, погреби, які використовуються громадянами для ведення особистого підсобного господарства;

б) звільнити від оподаткування житлові будинки, квартири, кімнати у комунальних квартирах, належні двом чи одному із подружжя, сім'я якого у встановленому порядку отримує допомогу як малозабезпечена, якщо площі об’єктів житлової нерухомості не перевищує 200 кв.м;

в) звільнити від оподаткування релігійні організації України, статут ( положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель , необхідних для забезпечення їх діяльності;

 г) звільнити органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

д) звільнити заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

е) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, незалежно від форми власності і джерел фінансування;

 7.3. Пільги зі сплати податку з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

 а) об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/ об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, передбаченої пунктом 1 цього Розділу;

б) об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

                                   8. Ставка податку.

8.1.Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування                                  

                                  9. Податковий період

9.1.Базовий податковий (звітній) період дорівнює календарному року.

                                 10. Порядок обчислення суми податку

10.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 7 цього положення, та пільги з оподаткування, у разі її встановлення, а також відповідної ставки податку;

 б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 7 цього положення, та пільги з оподаткування, у разі її встановлення, а також відповідної ставки податку;

 в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" пункту 7 цього положення, та пільги з оподаткування, у разі її встановлення, а також відповідної ставки податку;

 г) сума податку, обчислена з урахуванням пунктів 2 і 3 цього Розділу, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

д) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку). Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.     

 10.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 10.1. пункту 10 цього положення, та відповідні платіжні реквізити сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

  10.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: - об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; - розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; - права на користування пільгою із сплати податку; - розміру ставки податку; - нарахованої суми податку. У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення–рішення вважається скасованим (відкликаним).   

 10.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 10.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

10.6.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

                             11. Порядок сплати податку

11. 1.Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11.2.Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

                                   12. Строки сплати податку

12.1.Податкове зобов’язання за звітній рік з податку сплачується:

 а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення- рішення.

 б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

Сільський голова                                                    Михайло МУШКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь